Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Rada ds. Gazu

 

4 listopada 2013 r. została powołana przy Konfederacji Lewiatan RADA ds. Gazu.

Celem jej działań jest wypracowanie i promowanie propozycji zmian legislacyjnych, organizacyjnych i strukturalnych umożliwiających rozwój rynku gazu w Polsce, aby uczynić go miejscem, na którym w sposób efektywny i zrównoważony działają zarówno odbiorcy jak i sprzedawcy tego paliwa.

Zasady pracy. RADA ustaliła, że będzie dążyć będzie do wypracowania stanowisk w formie consensusu.

Skład. W pracach Rady uczestniczą firmy członkowskie Konfederacji (m.in. EWE Energia, G.EN Gaz Energia, GdF Suez Energia Polska, GE International Oddział w Polsce, P.W. JUREX ZPUE, PGNIG Termika, PKN Orlen, Polish Energy Partners, Polska Izba Przemysłu Chemicznego,  RWE Polska) oraz PGNIG. Członkostwo w RADZIE jest otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych w Lewiatanie

Przedmiot prac. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady będzie identyfikacja  barier uniemożliwiających bądź ograniczających funkcjonowanie konkurencji na rynku gazu i proponowanie takich rozwiązań, dzięki którym rynek gazu stanie się miejscem efektywnej wymiany handlowej.  Uważamy, że prawidłowo skonstruowany rynek, dający równe szanse sprzedawcom, doprowadzi długofalowo do obniżenia cen i poprawy warunków dostaw gazu dla wszystkich odbiorców, stopniowo ograniczy zakres monopolu podmiotu dominującego, przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i interesów Skarbu Państwa.

W pierwszym miesiącu funkcjonowania, RADA przygotowała dwa następujące dokumenty:

1.    „Bariery administracyjne na rynku gazu", w którym przedstawiamy opis najbardziej uciążliwych barier dla podmiotów funkcjonujących na rynku gazu wraz z propozycjami ich usunięcia.

2.    „Liberalizacja rynku gazu", w którym zwracamy uwagę na potrzebę rozdzielenia w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. działalności hurtowej od działalności detalicznej i przeniesienie tej ostatniej do nowego podmiotu, spółki obrotu detalicznego. Przedstawiamy także warunki, których spełnienie pozwoli na sprawne i szybkie przeprowadzenie tego procesu.

Zawarte w dokumentach postulaty były uszczegółowiane oraz omawiane w trakcie kilkakrotnych debat z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz URE.

Członkowie RADY uczestniczą także w posiedzeniach komisji sejmowych dotyczących rynku gazu  oraz biorą udział w pracach Zespołu Doradczego Ministra Gospodarki ds. rozwiązań systemowych  sektorze energetyki, przedstawiając  opinie na temat rola gazu w polityce energetycznej Polski w perspektywie 2030 i 2050 roku.

Kontakt: Daria Kulczycka, dkulczycka@konfederacjalewiatan.pl; + 48 22 55 99 925