Komunikat prasowy dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego zasad leasingu samochodów osobowych, czyli wprowadzenia tzw. "kostki `60

Komunikat prasowy dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego zasad leasingu samochodów osobowych, czyli wprowadzenia tzw. "kostki `60

Komunikat prasowy

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i
Ciągnikowego.
Warszawa, 14.05.2001 r.





Oby "kostki" nie zostały rzucone!

Według informacji przekazanych dziennikarzom "Rzeczpospolitej" oraz
uczestnikom konferencji " Perspektywy rozwoju rynku motoryzacyjnego w
Polsce" przez Pana Jerzego Folgę, dyrektora Departamentu Samochodowego w
Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, pod koniec maja
opublikowane zostanie znowelizowane rozporządzenie dotyczące warunków
technicznych pojazdów. Celem nowelizacji jest wprowadzenie ograniczenia w
segmencie pojazdów homologowanych jako ciężarowe zgodnie z Dz. U. Nr
91/99. Za samochód typu N1 zostanie uznany tylko taki pojazd, w którego
części ładunkowej zmieści się sześcian o boku długości co najmniej 70
centymetrów.



Bez precedensu w Europie

Polska jest jedynym w Europie krajem o tak restrykcyjnych
przepisach prawno-podatkowych wobec samochodów osobowych. Wprowadzenie
dalszych ograniczeń w tak dramatycznym dla polskiego rynku motoryzacyjnym
okresie, wbrew prawodawstwu unijnemu i wbrew deklaracjom Rządu o podjęciu
działań zmierzających do przeciwdziałania ogólnemu kryzysowi
gospodarczemu, jest całkowicie niezrozumiałe.
To co było patologią (przerabianie drogich limuzyn na samochody ciężarowe,
a tym samym ubieganie przy ich zakupie się o zwrot VAT) zostało już dawno
wyeliminowane - położyły temu kres wspomniane Rozporządzenie opublikowane
w DZ.U. 91/99 oraz odpowiednie przepisy podatkowe, pozwalające uznać za
samochód ciężarowy tylko taki, który posiada odpowiednie świadectwo
homologacji wydane przez MTiGM. Wspomniane regulacje są tożsame z
funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej oraz zgodne z zaleceniami dla
polskiego Rządu przekazanymi przez Bank Światowy.

Dwa kroki w tył

Środowiska związane z krajowym rynkiem motoryzacyjnym pozytywnie
odebrały działania Rządu, które w praktyce wyeliminowały import
samochodowego złomu. Należy wierzyć, że Rząd nie ugnie się pod naciskami
prywatnych importerów. To był krok naprzód. Wprowadzając Rozporządzenie "o
kostce" Rząd zamierza wykonać dwa kroki w tył. Ograniczenia te w praktyce
mogą spowodować drastyczne zmniejszenie dostępności dla firm pojazdów
homologowanych jako ciężarowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę ubiegłoroczne dane
rynkowe, to okazuje się, że sferze zainteresowania przedsiębiorców było
ok. 150 tys. pojazdów. Gdyby nawet nie brać pod uwagę wyników sprzedaży I
kwartału 2001 r. (spadek 30%), to może okazać się, że warunki przydatności
dla firm utraci prawie 80% pojazdów, które posiadają odpowiednie
świadectwa homologacji. W prostym przełożeniu na liczby oznacza to, że
wymóg "pomieszczenia kostki" spełni jedynie ok. 35 tys. pojazdów, czyli o
113 260 mniej (załącznik nr 1 ).
Nie trzeba nikogo przekonywać, że taka sytuacja doprowadzi do dalszego
pogłębiania się kryzysu na rynku. Stracą na tym wszyscy, a przede
wszystkim budżet państwa (załącznik nr 2). Mniejsza sprzedaż aut oznacza
zmniejszone wpływy do budżetu - w przypadku skutków Rozporządzenia "
kostka 70 " o prawie 120 mln zł. Sprzedaż aut, to także zwolnienia grupowe
w przemyśle motoryzacyjnym, narastające bezrobocie i pogarszająca się
sytuacja polskich przedsiębiorców, co z kolei zaowocować może zwolnieniami
ok. 13 tys. osób, a tym samym spowoduje dodatkowe wydatki budżetowe w
kwocie ok. 230 mln zł.
Trudno w tym kontekście zrozumieć deklaracje Rządu, w których zapowiadał
działania przeciwdziałające kryzysowi na rynku motoryzacyjnym. Jeszcze
dziwniej w tym świetle przedstawia się przyjęty przez Rząd dwuletni
program wspierania MŚP.
Proponowane przez MTiGM zmiany wydają się być zatem wymuszone doraźną
potrzebą łatania dziur budżetowych i naciskami Ministerstwa Finansów. Brak
w nich oznak przeciwdziałania głębokiemu kryzysowi na rynku motoryzacyjnym
i długofalowych, prorozwojowych działań.
Wszystkie środowiska związane z branżą motoryzacyjną, sektor MŚP, firmy
leasingowe są przeciwne wprowadzaniom planowanych przez MTiGM zmianom.