Związek Producentów-Pracodawców Materiałów dla Budownictwa protestuje przeciwko dezinformacji uprawianej przez przedstawicieli rządu w sprawie Vat-u na materiały budowlane.

Związek Producentów-Pracodawców Materiałów dla Budownictwa protestuje przeciwko dezinformacji uprawianej przez przedstawicieli rządu w sprawie Vat-u na materiały budowlane.

Rozpoczął działalność Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla
Budownictwa. Genezą powstania tej organizacji było przekonanie, że branża
materiałów budowlanych nie dysponuje zdolnością  ochrony swoich wspólnych
interesów, a zorganizowani razem producenci materiałów budowlanych będą
efektywniej radzić sobie z problemami, jakie występują na rynku i w jego
otoczeniu.
Takim spektakularnym przykładem dotychczasowej bezradności jest kwestia
Vat-u na materiały budowlane. Właśnie, dlatego w programie działań Związku
uznano za konieczne poszukiwanie realnych rozwiązań, które zmniejszą
negatywne skutki znacznej, a zarazem skokowej, zmiany cen materiałów
budowlanych, jaka może nastąpić w dniu wejścia do Unii Europejskiej.
Członkowie Związku mają świadomość ograniczeń wynikających z akcesji do
Unii, a także z podjęcia działań w tej kwestii o kilka lat za późno, co w
efekcie   oznacza nie uzyskanie w procesie negocjacyjnym (w tym obszarze)
wyłączeń, lub okresów dostosowawczych Ale  konieczne staje się wtedy
stworzenie rozwiązań wewnętrznych, które zapewnią przynajmniej nie skokową
zmianę cen. W Związku trwa dyskusja nad możliwymi  racjonalnymi
rozwiązaniami..
Poszukiwaniu i analizowaniu możliwych rozwiązań służyłoby określenie przez
Rząd jego propozycji w tym zakresie. Na razie jednak, a zwłaszcza w
ostatnich dniach, najwyżsi przedstawicieli rządu przeprowadzili kampanię
dezinformacyjną na temat Vat-u w budownictwie. Biznes wymaga rzetelnej
informacji, a od fałszywej informacji, nawet zła  jest lepsza. Wspieranie
przedsiębiorczości to m. innymi przestrzeganie tej reguły.
Producenci materiałów budowlanych maja prawo oczekiwać, że rząd w
najbliższym czasie przedstawi swoje konkretne zamierzenia. Związek zarazem
podkreśla, że racjonalne rozwiązanie problemu Vat-u służyć będzie nie
tylko interesom producentów materiałów budowlanych, ale przede wszystkim
ich nabywcom.
 
                  Walne Zgromadzenie  Związku  (które odbyło się 26
września br) określiło główne elementy  programu działania Związku:
1.      problematyka dostosowawcza do wymogów  Unii Europejskiej, jak:
gwarancje i prawa konsumenckie, standardy zgodności i certyfikacja wyrobów.
2.      przeciwdziałanie "psuciu" rynku przez "podróbki" i niskie
jakościowo materiały,
3.      współdziałanie w eliminowaniu nierzetelnych płatników z rynku.
Związek zamierza też  domagać się minimalizowania wymogów regulacyjnych w
odniesieniu do całej strefy budownictwa, gdyż wpłynęłoby to na obniżenie
kosztów inwestorów i wykonawców, a efekcie powiększyło realny popyt. Ten
pogląd powinien być wspierany przez całe środowisko budowlane, stąd też
Związek zdecydował o przystąpieniu do Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych, której członkami są m. innymi związki deweloperów i
przedsiębiorstw budowlanych
Członkowie   Związku (wśród 27 firm są m. innymi: Hydroplast,   Kreisel, 
Sanitec Koło, Stolarka Wołomin, Ytong)  przekonani, iż wiele firm dołączy
dopiero teraz, po rozpoczęciu faktycznej działalności, zdecydowali, że
kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się już za pół roku, aby nowi
członkowie, mogli w pełni współdecydować o programie działania związku i
razem przeprowadzić nowe wybory władz Związku.