Postulaty najważniejszycvh reform, przedstawione Komisji Trojstronnej