Zasady uczestnictwa przedstawicieli organizacji pracodawców w opiniowaniu aktów prawnych i w pracach nad ustawami