Rozporządzenie o sposobie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich do konsultacji

Przedstawiamy również do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej.

Uwagi do projektu prosimy zgłaszać do dnia 30 grudnia do Magdaleny Garbacz.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich