Wprowadzenie czwartej stawki podatkowej odbyło się z pogwałceniem Konstytucji