Będzie bilans wartości niematerialnych przedsiębiorstwa

PKPP Lewiatan dołączył do konsorcjum wdrażającego projekt Intellectual Capital Statement – Made in Europe (InCaS). Projekt jest wdrażany w ramach 6 Programu Ramowego, głównego narzędzia finansowania badań naukowych w UE. Projekt będzie wdrażany do końca 2008 roku.

W listopadzie propozycja projektu została zaakceptowana przez Komisję Europejską. Projekt będzie wdrażany w 5 branżach w 5 krajach (Niemcy, Francja, Słowenia, Polska, Hiszpania).

Definicja bilansu wartości niematerialnych

Intellectual Capital Statement (tłum. Bilans Wartości Niematerialnych) to narzędzie do oceny oraz dalszego rozwoju kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. Bilans pokazuje sposób, w jaki cele organizacji łączą się z procesami biznesowymi, kapitałem intelektualnym oraz sukcesem biznesowym organizacji. Skuteczność procesu zarządzania kapitałem intelektualnym jest mierzona przez wskaźniki. Bilans wartości niematerialnych jest głównie wykorzystywany do zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz organizacji, ale może również służyć w komunikacji przedsiębiorstwa, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.

Innowacyjne firmy sektora MSP często dołączają bilans wartości niematerialnych do dokumentacji finansowej. Bilans wartości niematerialnych jest zestawieniem aktywów przedsiębiorstwa, które często decydują o jego pozycji konkurencyjnej (kultura organizacyjna, kompetencje pracowników, itp.), ale nie mieszczą się w tradycyjnej dokumentacji finansowej.

W krajach europejskich, szczególnie w Danii oraz w Niemczech, prowadzone były już projekty pilotażowe InCaS. Obecny projekt jest pierwszym projektem pilotażowym realizowanym na poziomie europejskim. Jego końcowym celem jest:
• opracowanie zharmonizowanej europejskiej metodologii bilansu wartości niematerialnych,
• opracowanie narzędzie komputerowego, który pozwoli tą metodologię wdrażać oraz udostępnienie jej przedsiębiorcom,
• przeszkolenie pierwszych 25 firm w 5-ciu krajach Unii Europejskiej, które będą ambasadorami metodologii.

Opis projektu

Projekt jest zarządzany przez konsorcjum złożone z organizacji pracodawców z 5-ciu krajów, którzy są koordynatorami narodowymi projektu. W każdym kraju przeszkolonych zostanie 5 firm z 5-ciu różnych branż (przemysł, budownictwo, handel detaliczny, branża IT oraz branża elektroniczna). Polskie firmy uczestniczące w projekcie zostały wyłonione przed włączeniem się Lewiatana do projektu. Nad jakością wdrażanej metodologii czuwają partnerzy naukowi projektu: London School of Economics, Politechnika Katalonii oraz Instytut Fraunhofer IPK z Berlina. Na poziomie unijnym projekt koordynuje zrzeszenie organizacji sektora MSP CEA-PME.

Projekt składa się z kilku etapów. Dotychczas partnerzy naukowi zebrali doświadczenia z wdrażani metodologii InCaS oraz opracowali wspólną metodologię, która będzie wdrażana w firmach. W marcu ruszą szkolenia firm. W tym celu w dniach 14-15 grudnia w siedzibie London School of Economics zostali przeszkoleni wytypowani przez PKPP trenerzy odpowiedzialni za wdrażanie projektu w Polsce. Pierwsze szkolenia w firmach rozpoczną się w marcu przyszłego roku. Doświadczenia z pierwszej rundy szkoleń będą stanowiły podstawę do modyfikacji metodologii oraz opracowania narzędzia komputerowego, który pomoże wdrażać bilans wartości niematerialnych w przedsiębiorstwach.
W drugiej połowie 2007 roku zostaną przeprowadzone dalsze szkolenia firm, tym razem już z pomocą opracowanego narzędzia komputerowego. Szkolenia firm zakończą się opracowaniem dla każdej z nich bilansu wartości niematerialnych. W 2008 roku zostanie opracowany podręcznik (tzw. InCaS Guidelines), który umożliwi korzystanie z nowej metodologii oraz z narzędzia komputerowego firmom, które nie brały udziału w projekcie.

Więcej informacji o projekcie oraz literaturę przybliżającą metodologię InCaS można znaleźć na stronie internetowej projektu Intellectual Capital Statement – Made in Europe.