Mienie firm zagrożone konfiskatą

Grzegorz Wlazło, Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców przy PKPP Lewiatan interweniuje u Ministra Sprawiedliwości.

Zaostrzenie przepisów proponujących przepadek mienia w przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności z dolną granicą 5 lat oraz przestępstw skarbowych może mieć takie same konsekwencje dla zorganizowanych grup przestępczych, jak dla członków zarządów każdej spółki.

Decyzja Ramowa Rady UE 2005/212/WSiSW wprowadza instytucję konfiskaty rozszerzonej. Zgodnie z Decyzją konfiskata mienia może być przeprowadzona w przypadku popełnienia poważnych przestępstw. Są to najcięższe gatunkowo grupy czynów, jak np. przestępstwa związane z fałszowaniem euro, praniem pieniędzy, handlem ludźmi, organizowaniem nielegalnego przekraczania granic, seksualnym wykorzystywaniem dzieci oraz pornografią dziecięcą - typowe dla działalności grup zorganizowanej przestępczości. Decyzja ta ma być wdrożona w polskim prawie poprzez przyjęcie ustawy, której projekt powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Działający przy Lewiatanie Rzecznik Przedsiębiorców zwraca jednak uwagę, że polskie propozycje idą znacznie dalej niż wymogi zawarte w Decyzji Rady UE.
Projekt ustawy przewiduje bowiem zastosowanie konfiskaty rozszerzonej do wszystkich przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności z dolną granicą 5 lat oraz do przestępstw skarbowych, w przypadku których występuje nadzwyczajne obostrzenie kary. Konsekwencje mogą być więc takie same dla członków zorganizowanych grup przestępczych, jak i członków zarządu każdej spółki.
„Proponowane rozwiązania nie przystają nie tylko do rozwiązań krajowych kodyfikacji karnych, ale są także sprzeczne z zasadami Konstytucji RP, prawodawstwem wspólnot europejskich oraz międzynarodowymi standardami praw człowieka i obywatela” - podkreśla Grzegorz Wlazło, Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców przy PKPP Lewiatan.