I Konwent Forum Młodych PKPP Lewiatan

Pod koniec września w ośrodku PAP w Zegrzu nad Zalewem Zegrzyńskim odbył się I Konwent Forum Młodych PKPP Lewiatan. Przez 3 dni liderzy ruchu dyskutowali o wizji rozwoju Forum Młodych oraz zadaniach czekających ich w nowym roku akademickim.

Konwent jest najwyższym organem Forum Młodych. W jego skład wchodzą: przewodniczący Forum Młodych i jego zastępcy, liderzy wojewódzcy, koordynator regionów oraz Rada Programowa Forum.
W trakcie spotkania liderzy ruchu dyskutowali o wizji rozwoju Forum Młodych oraz zadaniach czekających ich w nowym roku akademickim. Ustalono, że Forum zorganizuje kilka projektów ogólnopolskich, a ponadto ośrodki regionalne będą podejmowały własne inicjatywy, w większości związane z samokształceniem i przygotowaniem do kariery menedżerskiej.

Wszystkie struktury Forum już po raz trzeci zorganizują Akademię Przedsiębiorczości – cykl wykładów i warsztatów przygotowujących studentów i absolwentów do zakładania własnych firm. Tegoroczna Akademia zapowiada się jako szeroki projekt ogólnopolski; poza Warszawą ma być jeszcze realizowana w ośmiu ośrodkach akademickich.

W semestrze letnim Forum Młodych zorganizuje grę internetową Mistrz Inwestycji, która ma nauczyć uczestników inwestowania na rynku walutowym. Uczelniane i regionalne struktury Forum będą też organizować debaty programowe, poświęcone najważniejszym problemom ekonomicznym Polski i świata.

Gorące spory wywołały zmiany w statucie Forum Młodych. Po kilku godzinach zaakceptowane zostały poprawki, które wzmacniają rolę regionów oraz wprowadzają możliwość tworzenia uczelnianych struktur FM.

Pod koniec pierwszego dnia na posiedzeniu Konwentu został wybrany nowy przewodniczący Forum Młodych. Został nim Mariusz Strojek, który zastąpił dotychczasowego przewodniczącego Rafała Kołakowskiego. Mariusz Strojek jest studentem III roku warszawskiej SGH. Działa w Forum Młodych od maja 2005. Dotychczas był koordynatorem ogólnopolskiego Projektu Akademia Przedsiębiorczości, pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego FM.

W trakcie spotkania dużo czasu poświęcono działalności Forum Młodych w regionach. Jest szansa, że po spotkaniu w Zegrzu dotychczasowe regiony umocnią się i rozwiną, a w Gdańsku, Toruniu i Katowicach powstaną nowe, prężne struktury ruchu.

Uczestników spotkania odwiedził Lech Pilawski, dyrektor generalny PKPP Lewiatan. Opowiedział on o aktualnych zadaniach Lewiatana i oczekiwaniach Konfederacji wobec Forum Młodych.
Dużo emocji wywołała debata oxfordzka z udziałem Jeremiego Mordasewicza - doradcy Zarządu PKPP Lewiatan. Temat został postawiony przewrotnie: kapitalizm w Polsce to zło. Uczestnicy podzielili się na zwolenników i przeciwników tej tezy, a później twardo bronili swoich poglądów.

Efektem trzydniowego spotkania są nowe przyjaźnie, wiele nowych pomysłów programowych na przyszłość oraz konkretne plany rozwoju Forum Młodych.