Konferencja Glos Biznesu w Szczecinie

29 września 2006r. w Szczecinie odbyła się kolejna konferencja PKPP Lewiatan z cyklu Głos Biznesu. Podczas konferencji odbyła się niezwykle ciekawa debata panelowa „Praca dla chcących pracować: mity i rzeczywistość”, rozmawiano także o perspektywach gospodarczych dla regionu i konkurencyjności sektora MSP.

Jesteśmy świadkami istotnych zmian na rynku pracy, a w najbliższych latach czeka nas wręcz rewolucja. Zbliżające się potężne inwestycje w regionie, emigracja zarobkowa młodych ludzi, uruchomienie nowych zakładów w prężnie rozwijających się parkach przemysłowych Stargardu, Goleniowa i Polic, czy rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodują, że dobry pracownik stanie się towarem deficytowym.

Zjawiska te oraz brak skoordynowanych działań wyprzedzających nadchodzące zmiany spowodowały konieczność merytorycznej debaty. Stąd idea konferencji, na której - jako pracodawcy - wyraźnie zasygnalizowaliśmy co jest niezbędne do generowania atrakcyjnych miejsca pracy w regionie.

Przygotowana przez PKPP Lewiatan "Czarna Lista Barier dla Przedsiębiorczości" była platformą do wspólnej debaty o polityce gospodarczej. Tłem do dyskusji były prezentacje wyników badań PKPP Lewiatan pt. "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" oraz "Pracujący Polacy 2005".Konkludując konferencję stwierdziliśmy, że sukces gospodarczy jest możliwy wyłącznie przy współdziałaniu pracodawców z kompetentną administracją państwową i samorządową oraz innowacyjną kadrą naukowo-dydaktyczną. Bardzo wiele zależy też od polityków kreujących przyszłe reguły gry - wystarczy spojrzeć na rozwinięte regiony - tam widać efekty konstruktywnej współpracy wszystkich środowisk.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób - przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej, administracji i samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń biznesowych, przedsiębiorcy i prezesi firm, eksperci i dziennikarze.

W programie konferencji przewidziano także prezentacje korzyści dla małych i średnich firm z zakresu nowoczesnego finansowania działalności: leasingu i factoringu, ze środków Banku Światowego oraz warsztat nt. wykorzystania FUNDUSZY STRUKTURALNYCH w nowym okresie programowania 2007- 2013 (zasady kwalifikowania kosztów, zarządzanie i rozliczanie dotacji, ryzyka i procedury).