Nowy przewodniczący Forum Młodych PKPP Lewiatan

Mariusz Strojek student III roku warszawskiej SGH, został dziś wybrany nowym przewodniczącym Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zastąpił na tym stanowisku Rafała Kołakowskiego, który przechodzi do Rady Programowej FM.

Forum Młodych Lewiatana jest ogólnopolskim ruchem skupiającym studentów i młodych przedsiębiorców. Propaguje wśród ludzi młodych postawy przedsiębiorcze, zachęca do aktywności i pomaga w osiągnięciu życiowego sukcesu.

Forum Młodych Lewiatana organizuje coroczną Akademią Przedsiębiorczości - cykl warsztatów przygotowujących studentów do założenia własnej firmy i aktywnego poszukiwania pracy. W nadchodzącym roku akademickim Forum planuje ponadto ogólnopolską grę Mistrz Inwestycji, a także debaty programowe dotyczące najważniejszych problemów Polski i świata