Podyskutuj o kierunkach wsparcia przedsiębiorców w okresie 2007-2013

12 października 2006 r., o. godz. 9.30, w siedzibie PKPP Lewiatan, odbędzie się dyskusja nad założeniami programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W spotkaniu weźmie udział Minister Tomasz Nowakowski, który koordynuje prace nad programem PO IG 2007-2013. Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tym tematem zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zastanowimy się czy wsparcie proponowane w programie jest optymalne z punktu widzenia gospodarki i przedsiębiorców, czy oferta przygotowana dla MŚP zarówno w PO IG jak i w programach regionalnych uwzględnia faktyczne potrzeby małych i średnich firm oraz jak powinien wyglądać system wdrażania, aby pozyskiwanie i rozliczanie wsparcia nie było nadmiernym obciążeniem dla projektodawcy. Rekomendacje przedsiębiorców zostaną uwzględnione w pracach nad ostateczną wersją programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przedsiębiorców chętnych do udziału w dyskusji prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na numer fax 22 565 20 80.

O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową.