Sejm: Odkładane prace nad ustawami podatkowymi

Komisja Finansów Publicznych odwołała planowane na bieżący tydzień posiedzenia. Posłowie mieli na nich głosować zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozpocząć prace nad zmianami w Ordynacji podatkowej.

Spośród projektów zmian w ustawach podatkowych (PIT, CIT, VAT, Ordynacja podatkowa), które po pierwszym czytaniu skierowane zostały do prac w KFP, Komisja przegłosowała jedynie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie rozpoczęto dotychczas prac nad Ordynacją podatkową. Zmianami w VAT miała się zająć specjalnie powołana podkomisja, ale także ona nie zaczęła jeszcze prac. Zmiany w PIT czekają na głosowanie w Komisji. Dalszy harmonogram prac Sejmu nad podatkami nie jest znany. O wszystkich posiedzeniach będziemy informować w kolejnych biuletynach.