Praca w nadgodzinach nie będzie droższa

Sejm przegłosował wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie godzin nadliczbowych. Pracodawcy nie muszą już się obawiać, że dodatki za nadgodziny radykalnie wzrosną. Odkąd tylko powstał szkodliwy dla pracodawców pomysł, Lewiatan aktywnie walczył o zaniechanie tej inicjatywy legislacyjnej, przestrzegając decydentów m.in. przed tym, że taka regulacja spowoduje wzrost kosztów pracy prawie o 3,6 mld. rocznie. Efektem tego byłoby obniżenie konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim.

Gdyby proponowane zmiany weszły w życie, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wzrosłyby do 100% i 150% wynagrodzenia. Polscy pracodawcy płaciliby wtedy jedne z najwyższych w Unii Europejskiej stawki tego dodatku.