Rząd wycofał się z obniżki składki rentowej

Lewiatan był przeciw propozycjom rządowym obniżającym składkę rentową i chorobową przy jednoczesnym scedowaniu tego obowiązku na pracodawcę. Znacząco podwyższyłoby to bowiem koszty pracy.

Rząd, nie przedstawiając żadnej symulacji kosztów oraz skutków proponowanych zmian, chciał aby składka rentowa została zredukowana z 13 do 9 proc. płacy brutto, a składka na ubezpieczenie chorobowe z 2,45 do 1,8 proc. Jej koszt miał ponosić pracodawca, a nie jak do tej pory pracownik. Wszyscy partnerzy społeczni negatywnie odnieśli się do propozycji rządowych uznając, że taka zmiana byłaby niekorzystna dla gospodarki, doprowadzając do niestabilności systemu ubezpieczeń społecznych.

Już dziś pracodawcy są obciążani wypłacaniem pracownikom wynagrodzeń za pierwsze 33 dni choroby. Gdyby proponowana regulacja weszła w życie w 2005 r. kosztowało to pracodawców 2,26 mld złotych.