Jaka definicja budownictwa społecznego?

Rozwiązania dotyczące wysokości obciążenia podatkiem VAT budownictwa mieszkaniowego, remontów oraz modernizacji mogą na wiele lat przesądzić o dostępności mieszkań dla naszego społeczeństwa. Będą też miały wpływ na wielkość szarej strefy w budownictwie – ostrzega Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, który opracował rekomendacje dotyczące zakresu budownictwa społecznego.

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, przypominając deklarację Premiera Jarosława Kaczyńskiego o budowaniu przejrzystego państwa uważa, że powinna się odbyć dyskusja publiczna nad zakresem społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Nieuzasadniona „tajemniczość” Ministerstwa Finansów w pracach nad „definicją budownictwa społecznego”, zwłaszcza w zderzeniu z otwartością prac Ministerstwa Budownictwa (wcześniej MTiB), jest dodatkową przesłanką przeprowadzenia debaty publicznej. Nie istnieją żadne powody, aby zakres budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym ustalać w tajemnicy przed społeczeństwem zwłaszcza, iż ostatnie sygnały wywołują poważny niepokój.

Związek opracował Rekomendację przedstawiającą uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego, ocenę istotnych problemów i określa optymalny z punktu widzenia rozwoju gospodarki mieszkaniowej zakres społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Związek rekomenduje, aby całe budownictwo mieszkaniowe ( z wyjątkiem lokali o pow. powyżej 350 metrów kwadratowych) wraz z remontami, gruntami, materiałami budowlanymi i usługami (niezależnie, czy są dostarczane łącznie czy oddzielnie) potraktować jako społeczne budownictwo mieszkaniowe. Umożliwi to stosowanie obniżonej stawki VAT dla budownictwa mieszkaniowego realizowanego także systemem gospodarczym.

Warto przypomnieć, iż Komisja Infrastruktury uznała w swoim dezyderacie do Premiera RP za konieczne zastosowanie obniżonej stawki VAT w całym budownictwie mieszkaniowy, niezależnie od formy organizacyjnej realizowanego przedsięwzięcia budowlanego.
Zachowanie obniżonej stawki VAT w obszarze budownictwa mieszkaniowego jest możliwe na gruncie prawa europejskiego (VI dyrektywa oraz traktatowa suwerenności polityk społecznych państw członków UE). Oznacza to, że objęcie obniżoną stawką VAT wszystkich składowych budownictwa, jak tereny, materiały budowlane, usługi geodezyjne, projektowe itd. Zależy od woli państwa członkowskiego
Nie zastosowanie dla budownictwa mieszkaniowego obniżonej stawki, lub objecie nią tylko ograniczonego zakresu budownictwa spowoduje:
- dalszy wzrost cen w budownictwie, co oznaczać będzie zmniejszenie dostępności mieszkań,
- ograniczenie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych, co oznaczać będzie wzrost dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych,
- wzrost szarej strefy, co oznaczać będzie ograniczenie wpływów do budżetu, pogorszenie sytuacji konkurencyjnej rzetelnych (płacących podatki, zatrudniających zgodnie z przepisami, dochowujących norm technicznych, itd.) przedsiębiorców, wzrost ryzyka awarii budowlanych z uwagi na substytuowanie materiałów i technologii.

Wprowadzenie ograniczonego zakresu społecznego budownictwa mieszkaniowego:
- jest niezasadne merytorycznie do momentu uzyskania porównywalnej z krajami UE liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców ( w krajach UE jest to 400 mieszkań na tysiąc mieszkańców),
- wywoła ucieczkę w szarą strefę oraz kombinacje służące „zmieszczeniu się w budownictwie objętym obniżoną stawką,
- podniesie koszty (pracochłonność) funkcjonowania aparatu skarbowego,
- przy znacznym ograniczeniu społecznego budownictwa mieszkaniowego (vide propozycja MF) wielkość utraconych przychodów w związku z powiększoną stawką VAT może być większa niż przychody jakie uzyskano by przy stawce 7 % VAT w całej gospodarce mieszkaniowej. Oznacza to, że wprowadzenie ograniczeń zakresu budownictwa społecznego może negatywnie wpłynąć na saldo wyniku budżetu.

Rekomendacje dotyczące zakresu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.