Konfederaci nagrodzeni przez PIP

W XIII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” dwie pierwsze nagrody w kategorii firm dużych zdobyli członkowie Lewiatana - Volkswagen Poznań Sp. z o.o. i Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris.

Konkurs ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.

W konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy mogą uczestniczyć pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

I kategoria –zakłady pracy do 50 zatrudnionych,
II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,
III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło ponad 250 pracodawców z całego kraju, z których 44 zakwalifikowało się do finału. Nagrody i wyróżnienia Głównego Inspektora Pracy otrzymało 19 przedsiębiorców.

Miło nam poinformować, że I nagrodę w kategorii zakład pracy zatrudniający powyżej 250 pracowników otrzymał Wojciech Moliński - Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z Poznania Członek Zarządu, który należy do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. II nagrodę w tej samej kategorii otrzymał Cezary Kołodziejczyk - Prezes Zarządu Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris w Warszawie zrzeszonego w Polskim Związku Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej. Oba Związki są członkami Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan - jako członek Kapituły Konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” przyznała również indywidualną nagrodę za stosowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy firmie Fabryka Mebli „Meblosiek” Sp. z o.o. z Kolonia Osiek k/Galewic, woj. Łódzkie, którą reprezentował Ryszarda Skibiński. Fabryka Mebli „Meblosiek” Sp. z o.o otrzymał również Wyróżnienie GIP w kategorii zakłady pracy zatrudniające powyżej 250 pracowników.