Zakaz handlu w niedzielę zwiększy bezrobocie i ceny

Lewiatan ostrzega, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może spowodować likwidację nawet 60 tysięcy miejsc pracy w handlu i w sektorach wspierających. Najwcześniej tego typu regulacje mogłyby pojawić się w Polsce po roku 2011.

Prognozy makroekonomiczne zakładają, że dopiero po 2011 r. bezrobocie nie będzie już podstawowym problemem polskich rodzin i polskiej gospodarki. Wpłynie na to m.in. zakończenie fali wyżu demograficznego wchodzącego na rynek pracy oraz otwarcie wszystkich państw UE na pracowników z Polski.

Wcześniejsze wprowadzenie proponowanych zmian w Kodeksie pracy spowoduje spadek zatrudnienia oraz zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Zwiększą się wydatki na świadczenia socjalne. Inwestycje w galerie handlowo-rozrywkowe staną się znacznie mniej atrakcyjne, zmniejszy się więc ich liczba, a firmy pracujące przy ich budowie i wyposażaniu obiektów handlowych będą zmuszone zwolnić część pracowników.

W efekcie rygorystyczny zakaz handlu w niedziele będzie miał negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce. Nie wszystkie towary i usługi nabywane obecnie w niedziele zostaną kupione w inne dni tygodnia. Najsilniej spadek sprzedaży odczują firmy działające w centrach handlowo-usługowych oraz firmy wspierające handel, m.in.: sklepy różnej wielkości, kina, kręgielnie, bary i restauracje, firmy porządkowe i ochroniarskie oraz ich dostawcy.

Zakaz handlu w niedziele pociąga też za sobą poważne ryzyko wzrostu cen. Badania przeprowadzone na zlecenie Lewiatana przez PENTOR pokazują, że 54 proc. konsumentów ma negatywny stosunek do zakazu handlu w niedzielę, a tylko 23 proc. zdecydowanie ten zakaz popiera. Opinie przeciwników zakazu staną się jeszcze bardziej krytyczne, kiedy na skutek zamknięcia sklepów w niedziele wzrosną koszty jednostkowe placówek handlowych i w efekcie ceny towarów i usług, a część instytucji rozrywkowych w galeriach i centrach handlowych nie będzie w niedziele funkcjonowała.

Zwracamy uwagę, że propozycje zmian zgłoszone przez posłów LPR są sprzeczne z polskim i europejskim prawem – zauważa Henryka Bochniarz, Prezydent Lewiatana - dyskryminują bowiem większe podmioty gospodarcze, uzależniając zakaz handlu w niedziele od liczby zatrudnionych w sklepie do 10 pracowników i jego przychodów do 2.000.000 euro rocznie.

Lewiatan ponadto uważa, że ewentualne wprowadzenie zakazu handlu w niedziele powinno być poprzedzone wyjątkowo długim vacatio legis ze względu na wysokie nakłady poniesione przez firmy, które zainwestowały w budowę obiektów handlowych, w tym centrów handlowo-usługowych. Planując te przedsięwzięcia inwestorzy zakładali, zgodnie z obowiązującymi przepisami, że będą one pracować także w niedziele, a zmiana prawa pogorszy radykalnie warunki inwestycji.

Zdaniem PKPP Lewiatan wejście w życie nowelizacji przygotowanej przez LPR spowoduje negatywne skutki gospodarcze i społeczne. Taki zakaz stanowiłby kolejną barierę administracyjną szkodzącą polskiej gospodarce.