Kolejny członek Rady Podatkowej w BUSINESSEUROPE

Jak już informowaliśmy na początku grudnia b.r. do VAT Group w BUSINESSEUROPE został nominowany Tomasz Michalik, partner w MDDP, przewodniczący Grupy Roboczej VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, a także wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu, należącego do PKPP Lewiatan.

Kolejnym przedstawicielem w VAT Group został Tomasz Grunwald, partner w KPMG.

Tomasz Grunwald, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, doradca podatkowy i radca prawny, karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Zespole Podatków Pośrednich firmy Ernst & Young. Od 1999 r. Lider Zespołu Podatków Pośrednich w KPMG. Ekspert w sprawach VAT, uczestniczył w przygotowaniu reformy podatku VAT w Ministerstwie Finansów. Komentator wydarzeń podatkowych na łamach dziennika "Rzeczpospolita", autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z nominacją do VAT Group Tomasz Grunwald objął funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej VAT Rady Podatkowej.

VAT Group jest częścią ECONOMIC & FINANCIAL AFFAIRS COMMITTEE.
VAT Group zajmuje się legislacją VAT na poziomie europejskim. Pracuje nad kilkoma projektami, m.in. VAT Fraud, Reverse Charge, Invoicing Directive, Usługi Finansowe. Szefem Grupy jest Pan Henk Wildeboer, dyrektor podatków pośrednich w Philips International.

Oprócz Tomasza Michalika i Tomasza Grunwalda trzecim przedstawicielem PKPP Lewiatan w grupie roboczej VAT jest Rafał Iniewski przewodniczący Rady Podatkowej.


Gratulujemy nominacji i życzymy owocnej pracy!