Nabór do pracy w Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia (ELARG) – Instrumenty Finansowe i Programy Regionalne (grupa zaszeregowania AD 14).

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów na to stanowisko upływa w dniu 23 stycznia 2009 r.
Szczegóły dotyczące naboru na ww. stanowisko, opis stanowiska oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci zawarte są w ogłoszeniu.