Projekty współpracy polsko-kirgijskiej

W związku z rozważaną w lutym-marcu 2009 r, wizytą Ministra Spraw Zagranicznych Kirgistanu E. Karabajewa w Warszawie oraz propozycją strony kirgiskiej rozwoju współpracy z polskimi podmiotami gospodarczymi, MSZ prosi o informacje o przedsiębiorstwach polskich zainteresowanych podjęciem współpracy. 

Propozycja dotyczy następujących projektów:
  • eksploatacja kopalni rzadkich metali (dot. Kirgiskiego Zakładu Chemiczno-Metalurgicznego w miejscowości Orłowka),
  • wydobycie alabastru w miejscowości Uczkurt,
  • rehabilitacja miejsc składowania odpadów uranu,
  • uczestnictwo w projektach małej i średniej hydroenergetyki,
  • eksploatacja złóż węgla kamiennego w miejscowości Kara-Kecz,
  • budowa linii kolejowej Chiny-Kirgistan-Uzbekistan - grant ABR
Informacje w przedmiotowej sprawie należy przesyłać do dnia 15 stycznia 2009 r. na adres konrad.pawlik@msz.gov.pl