Rekomendacje Zespołu ds. migracji przy Radzie Rynku Pracy PKPP Lewiatan

8 października br. odbyła się konferencja prasowa - Zatrudnianie cudzoziemców wymaga lepszych regulacji - Postulaty PKPP Lewiatan w zakresie polityki migracyjnej.

Podczas spotkania zaprezentowano rekomendacje opracowane przez Zespół ds. migracji przy Radzie Rynku Pracy PKPP Lewiatan. Rekomendacje zostały również przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. PKPP Lewiatan zaprosiła Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Migracji na spotkanie z członkami Rady Rynku Pracy.

Rekomendacje