Spotkanie przedstawicieli europejskiego biznesu z prezydentem Republiki Francuskiej Nicolas Sarkozym

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotkał się we wtorek 30 września 2008 r. z przedstawicielami BUSINESSEUROPE. W skład delegacji BUSINESSEUROPE weszli prezydent Ernest-Antoine Seillière oraz Laurence Parisot, prezydent francuskiej federacji pracodawców MEDEF, Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, Martin Broughton, prezydent brytyjskiej federacji CBI, Gerardo Díaz Ferrán, prezydent hiszpańskiej federacji CEOE, Emma Marcegaglia, prezydent CONFINDUSTRIA, włoskiej federacji pracodawców i Juergen Thumann, prezydent niemieckiej federacji BDI.

W czasie spotkania prezydent BUSINESSEUROPE zaprezentował analizę sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej w obecnej sytuacji na światowych rynkach finansowych. Prezydent Seillière podkreślił, że europejski biznes popiera przewodniczącego Rady Europejskiej w jego działaniach na rzecz zapobieżenia dalszemu rozwojowi kryzysu oraz prowadzenia negocjaji mających na celu wyjście z niego, przywrócenie normalnych warunków kredytowania, które są niezbędne do rozwoju gospodarczego i zapewnienia normalnego poziomu zatrudnienia.
BUSINESSEUROPE potwierdził swoje poparcie dla szybkiego wejścia w życe traktatu z Lizbony. Prezydent Sarkozy zapewnił w odpowiedzi, że jego celem jest osiągnięcie porozumienia co do metody oraz kalendarza ratyfikacji na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Przedstawiciele biznesu wyrazili obawy w kwestii niektórych aspektów „pakietu klimatycznego”. Prezydent Seillière podkreślił, że proponowane środki nie powinny obciążać konkurencyjności przemysłu europejskiego w porównaniu z jej konkurentami z innych części świata. Celem prezydencji francuskiej jest doprowadzenie do porozumienia w sprawie  pakietu do końca roku, gdyż w opinii Francji Europa powinna koniecznie pozostać siłą napędową w międzynarodowych negocjacjach w 2009 roku oraz w ustaleniach dotyczących alternatywnych źródeł energii.

Ostatnim punktem dyskusji były aktualne propozycje z obszarów spraw społecznych na poziomie europejskim. Prezydent Sarkozy podkreślił jak ważni w jego opinii są partnerzy społeczni oraz jak istotna jest zdolność do wypracowywania kompromisów w negocjacjach społecznych dla akceptacji proponowanych reform.