Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2008

 • 2008-12-19 Aktualności
  Aktualności

  Weto w sprawie rent i emerytur - zachwiana relacja wysokości świadczeń

  PKPP Lewiatan z rozczarowaniem przyjęła decyzję Sejmu o podtrzymaniu weta Prezydenta do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która miała wprowadzić nowe zasady naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

  Rząd w Planie Stabilności i Rozwoju przedstawionym 30 listopada 2008 r. zapowiedział przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w tym między innymi rozszerzenie skali możliwych zaliczek dla beneficjentów projektów nawet do 100% wartości projektu. Jest to na razie tylko plan, który nie ma żadnego przełożenia na konkretne decyzje.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Wesołych Świąt!

  Już za kilka dni będziemy mogli poddać się magii polskich Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji przekazujemy Państwu życzenia od Zarządu, Prezydenta, Przewodniczącego Rady Głównej i Biura PKPP Lewiatan.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Lewiatan o projekcie rozporządzenia w sprawie agencji zatrudnienia

  Projekt rozporządzenia dotyczy określenia wzorów: wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, certyfikatu, zakresu składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia i formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia. Zdaniem PKPP Lewiatan przedłożone zmiany powinny usprawnić proces dokonywania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Czy Konferencja w Poznaniu zbliżyła świat do globalnego porozumienia w sprawie ochrony klimatu?

  12 grudnia 2008 roku zakończyła się 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) - COP14. Było to szczególnie ważne wydarzenie dla Polski, która organizowała tę największą na świecie konferencję ONZ. Przez dwa tygodnie Poznań był centrum światowej dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  W Lewiatanie o projekcie ustawy o pozwach zbiorowych

  15 grudnia 2008 r. w siedzibie Lewiatana odbyło się spotkanie członków zainteresowanych problematyką pozwów zbiorowych. Projekt wprowadzający instytucję pozwów zbiorowych przygotowywany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości i zgodnie z informacjami stamtąd płynącymi, jeszcze w tym roku ma zostać przekazany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Sześć elementów przyjętego Pakietu Klimatycznego

  Parlament Europejski przyjął 17 grudnia na sesji plenarnej pakiet projektów w kształcie wynegocjowanym na Szczycie Europejskim w Brukseli 11-12 grudnia 2008 r. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną. W skład pakietu energetyczno-klimatycznego wchodzi sześć projektów aktów prawnych. Cztery z nich zostały przedstawione przez Komisję Europejską w styczniu, pozostałe dwa wcześniej, ale prace nad nimi na końcowym etapie odbywały się łącznie.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Odpowiedź KE na kryzys

  Komisja Europejska przyjęła pakiet inicjatyw w ramach działań antykryzysowych oraz wzmocnienia strategii lizbońskiej, zapoczątkowanej w 2000 roku, a zmierzającej do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego, liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz większej spójności społecznej.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Jednolite składki

  Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 17 października 2008 r. skutkuje tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w niezmiennej przez 12 miesięcy wysokości. Niestety nie zastosowano identycznego rozwiązania dla składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Po posiedzeniu zespołu ds. monitorowania orzecznictwa organów podatkowych i przestrzegania przez nie procedur administracyjnych

  16 grudnia br. odbyło się spotkanie zespołu Rady Podatkowej ds. monitorowania orzecznictwa organów podatkowych i przestrzegania przez nie procedur administracyjnych.