Czy Konferencja w Poznaniu zbliżyła świat do globalnego porozumienia w sprawie ochrony klimatu?

12 grudnia 2008 roku zakończyła się 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) - COP14. Było to szczególnie ważne wydarzenie dla Polski, która organizowała tę największą na świecie konferencję ONZ. Przez dwa tygodnie Poznań był centrum światowej dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu.

Za przygotowanie konferencji odpowiedzialne było Ministerstwo Środowiska, które wspaniale odnalazło się w roli gospodarza. Szczyt ONZ został bardzo dobrze przygotowany, dzięki czemu obrady oraz szereg innych wydarzeń towarzyszących nie były niczym zakłócone. Wyrazy uznania dla Resortu Środowiska za tak dobre przygotowanie COP14.

Niestety nie możemy już być tak entuzjastyczni co do wyników obrad i negocjacji prowadzonych na Szczycie ONZ. Co prawda delegatom 190 państw udało się wypracować szczegóły działania Funduszu Adaptacyjnego, który ma wesprzeć najbiedniejsze państwa w przystosowaniu się do zmian klimatu zagrażającym im w największym stopniu. Niestety jednak nie udało się ustalić „wspólnej wizji” walki ze zmianami klimatu oraz zamknąć przegląd funkcjonowania Protokołu z Kioto, nie mówiąc już o wstępnych propozycjach tekstu porozumienia.
Oznacza to, że konferencja w Poznaniu w niewielkim stopniu zbliżyła świat do zawarcia globalnego porozumienia w sprawie ochrony klimatu na COP15 w Kopenhadze.

Mimo wszystko PKPP Lewiatan ma nadzieję, że intensywne prace i negocjacje polityczne zaplanowane na 2009 rok doprowadzą do wypracowania optymalnego porozumienia klimatycznego, pod którym podpiszą się wszystkie największe gospodarki świata.