Po posiedzeniu zespołu ds. monitorowania orzecznictwa organów podatkowych i przestrzegania przez nie procedur administracyjnych

16 grudnia br. odbyło się spotkanie zespołu Rady Podatkowej ds. monitorowania orzecznictwa organów podatkowych i przestrzegania przez nie procedur administracyjnych.

W spotkaniu wzięli udział:
 Tomasz Misiak -Przewodniczący Zespołu,
 Rafał Iniewski -Przewodniczący Rady Podatkowej,
 Piotr Passowicz (Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych)
 Mateusz Kaczmarek (Spółka Doradztwa Podatkowego „Krzysztof Modzelewski i Wspólnicy” Sp. z o.o.).

Było to kolejne, po organizacyjnym, spotkanie Zespołu, na którym przedstawione zostały konkretne przypadki, którymi członkowie chcieliby się zająć, zaplanowano działania na najbliższe miesiące.

Zespół określił zakres prac, którymi będzie się zajmował:
1) indywidualne przypadki przewlekłości postępowania (przepisy VAT dotyczące zwrotu, art. 140, 155, 274 Ordynacji Podatkowej)
2) sprzeczność orzecznictwa organów podatkowych
3) sprzeczność orzecznictwa organów podatkowych z orzecznictwem NSA.

W trakcie spotkania przedstawiony został zarys propozycji zmian do Ordynacji Podatkowej dotyczący określenia procedury dla interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministra Finansów. Wstępnie projekt dotyczy zobowiązania Ministra Finansów do wydawania interpretacji ogólnych na wniosek organizacji należącej do proponowanej kategorii podmiotów. Ponadto proponuje się, by wnioskodawca miał możliwość zaskarżenia interpretacji, z którymi się nie zgadza, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz, by Minister Finansów nie posiadał kompetencji do zmiany interpretacji ogólnych.

Zespół podjął decyzję, że konieczne będzie spotkanie zarówno z sejmową Podkomisją stałą do spraw monitorowania systemu podatkowego oraz z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Postanowiono także, że należy pozyskiwać przykłady naruszania praw podatników poza Radą Podatkową, zarówno wśród członków PKPP Lewiatan jak i od opinii publicznej.

Ustalono następujący harmonogram działań:

1) pismo do Ministra Finansów w sprawie spotkania oraz informacji o powołaniu Zespołu ds. Monitoringu – grudzień 2008;
2) pismo do Podkomisji w sprawie spotkania oraz informacji o powołaniu Zespołu ds. Monitoringu – grudzień 2008
3) śniadanie prasowe – styczeń 2008 (pierwsza połowa)
4) spotkanie z Wiceministrem Finansów – styczeń/luty 2008.

Ustalono, że spotkania z mediami będą odbywać się raz na pół roku.