W Lewiatanie o projekcie ustawy o pozwach zbiorowych

15 grudnia 2008 r. w siedzibie Lewiatana odbyło się spotkanie członków zainteresowanych problematyką pozwów zbiorowych. Projekt wprowadzający instytucję pozwów zbiorowych przygotowywany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości i zgodnie z informacjami stamtąd płynącymi, jeszcze w tym roku ma zostać przekazany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Niestety żadne z uwag przekazanych przez PKPP Lewiatan w trakcie konsultacji społecznych w dalszych wersjach projektu nie zostały uwzględnione (wersja po konsultacjach społecznych z dnia 12 września, którą dysponujemy niestety jedynie w wersji papierowej, niczym nie różni się od wersji z dnia 20 sierpnia) . Tak więc projekt w żadnej mierze nie może przez środowisko zostać oceniony pozytywnie.

Problematyka pozwów zbiorowych budzi szereg wątpliwości, zarówno w zakresie zasadności wprowadzania tej instytucji do porządku prawnego (w szczególności w zestawieniu z nieograniczonym zakresem przedmiotowym i podmiotowym zaproponowanym w projekcie), jak i w zakresie brzmienia konkretnych zapisów, które często budzą zarówno poważne wątpliwości interpretacyjne, jak również w zakresie celowości i tym samym stwarzają realne niebezpieczeństwo dla uczestników procesu.

Podczas spotkania projekt został szczegółowo omówiony przez prawników z kancelarii Salans, późni miała miejsce ożywiona dyskusja.

Wniosek płynący ze spotkania podsumować można następująco:

Istnieje realna potrzeba dyskusji z autorami projektu na temat zarówno idei pozwów zbiorowych, celów jakie mają zostać zrealizowane nową instytucją jak i na temat konkretnych zaproponowanych rozwiązań. Środowisko przedsiębiorców, a więc w dużej mierze adresatów przepisów, poza pisemną opinią przekazaną w trakcie konsultacji społecznych (trwających tydzień) nie miało realnej szansy wyrażenia swoich obaw i zastrzeżeń oraz rozwijania wątpliwości związanych z zaproponowanymi rozwiązaniami.

PKPP Lewiatan będzie podejmował dalsze działania, aby aktywnie uczestniczyć w procesie prac nad projektem i wszystkich członków zachęcamy do aktywnego włączenia się w te prace.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Magdalena Garbacz z Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan.