Weto w sprawie rent i emerytur - zachwiana relacja wysokości świadczeń

PKPP Lewiatan z rozczarowaniem przyjęła decyzję Sejmu o podtrzymaniu weta Prezydenta do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która miała wprowadzić nowe zasady naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy.

To oznacza, że w 2009 r. obowiązywać będzie stary system ustalania rent z tytułu niezdolności do pracy, a renciści, o ile nie zechcą utracić prawa do świadczenia, nie będą mogli zarabiać bez ograniczeń.
Jest to decyzja, która spowoduje, że zasady obliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy będą odstawać od nowych zasad obliczania emerytur. Nie będzie więc zachowana - niezbędna dla współistnienia obu systemów – relacja wysokości świadczeń emerytalnych do wysokości świadczeń rentowych.
Utrzymanie starych zasad naliczania renty z tytułu niezdolności do pracy spowoduje, że w niektórych sytuacjach renta będzie wyższa od emerytury przysługującej wieloletniemu pracownikowi. Dotychczasowa formuła rentowa zapewnia bowiem świadczenia odzwierciedlające niemożliwe do zrealizowania obietnice starego systemu emerytalnego w odniesieniu do wysokości świadczeń, które determinują wyższe wypłaty z systemu niż wpłaty składek.