Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2008

 • 2008-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Prezydent podpisał upadłość konsumencką

  Na podstawie podpisanej ustawy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie ze swojej winy, nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych, będą mogły raz na 10 lat ogłosić upadłość.

 • 2008-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Ciągle sztywna organizacja czasu pracy

  17 grudnia br. odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą o organizacji czasu pracy. Parlament przyjął dyrektywę z poprawkami niekorzystnymi dla środowiska przedsiębiorców, negującymi wypracowany w Komisji kompromis w sprawie przyjęcia rozwiązań polegających na stosowaniu klauzuli opt-out, wydłużeniu okresu rozliczeniowego i niewliczaniu nieaktywnej części dyżuru do czasu pracy.

 • 2008-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Pakiet Klimatyczny Przyjęty

  Przyjęcie przez Parlament Europejski Pakietu Klimatycznego zapewnia solidne struktury prawne europejskiemu przemysłowi. Mimo to firmy będą zmagać się z wyższymi kosztami.

 • 2008-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe ma objąć dodatkowe grupy osób

  Projekt zakłada, m. in. objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym zleceniobiorców i osób wykonujących pracę agencyjną poza siedzibą zleceniodawcy. W konsekwencji obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu – opłacanemu przez zleceniodawcę - podlegać będą np. akwizytorzy czy agenci ubezpieczeniowi.

 • 2008-12-17 Aktualności
  Aktualności

  EKES a europejskie rady zakładowe

  4 grudnia 2008 r. EKES przyjął opinię dotyczącą dyrektywy w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej w firmach ponadnarodowych.

 • 2008-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Dyrektywa w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

  W dniach 11-12 grudnia 2008 r. na szczycie Rady Europejskiej zostało wypracowane porozumienie krajów członkowskich dotyczące pakietu klimatyczno – energetycznego. Osiągnięty w Brukseli kompromis jest bardzo istotny dla Polski, gdyż łagodzi zasady funkcjonowania europejskiego systemu handlu emisjami dla krajów członkowskich, w których energetyka oparta jest na kopalnych surowcach energetycznych (m.in. węglu).

 • 2008-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Propozycje rozwiązań zmniejszających presję na wzrost cen energii

  PKPP Lewiatan jest zaniepokojona zapowiedzią przywrócenia regulacji cen detalicznych dla klientów biznesowych. Nasze obawy budzi też publikacja oczekiwanych przez Prezesa URE cen na rynku hurtowym, których poziom znajduje się znacznie poniżej cen kosztów wytwarzania energii oraz zawartych już kontraktów dwustronnych na zakup energii elektrycznej na rok 2009. Dyskusji wymagają niektóre wątki rządowego „Planu Stabilności i Rozwoju”, zakładającego m.in. zwiększenie zakresu regulacji i ingerencji administracyjnej w sektorze energetycznym.

 • 2008-12-16 Aktualności
  Aktualności

  Postępy w pracach prezydencji francuskiej

  Na sesji plenarnej EKES-u w dniach 3 i 4 grudnia 2008 r. francuski sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Jean-Pierre Jouyet przedstawił podsumowanie francuskiego przewodnictwa w Radzie UE podczas debaty tematycznej zainicjowanej przez przewodniczącego Maria SEPIEGO.

 • 2008-12-16 Aktualności
  Aktualności

  Europejski biznes o sytuacji gospodarczej. Spotkanie Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE w Paryżu

  W pierwszych dniach grudnia br. odbył się szereg spotkań przedstawicieli europejskiego biznesu. Spotkania te były organizowane w Paryżu z uwagi na francuskie przewodnictwo w Unii Europejskiej w tym półroczu. Tematykę zdominował obecny kryzys gospodarczy oraz kwestie związane ze zmianami klimatycznymi.

 • 2008-12-16 Aktualności
  Aktualności

  Konsultujemy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

  Konsultujemy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.