Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2008

 • 2008-03-13 Aktualności
  Aktualności

  EKES chce polityki z ludzką twarzą w kwestiach azylu, starzenia się społeczeństwa oraz zatrudnienia młodzieży

  Na sesji plenarnej w dniach 12-13 marca 2008 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmie trzy opinie o kluczowym znaczeniu, dotyczące: wspólnego europejskiego systemu azylowego, opieki długoterminowej oraz zatrudnienia młodzieży.

 • 2008-03-11 Aktualności
  Aktualności

  Niepotrzebna demagogia

  Propozycje zmian w Kodeksie pracy zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki spotkały się z gorącą krytyką – tylko czy uzasadnioną? Kluczowe dla oceny tych propozycji jest ustalenie celu nowelizacji oraz polityki rządu dotyczącej rynku pracy. A ten powinien być, zdaniem PKPP Lewiatan, jeden: wzrost zatrudnienia, i to zatrudnienia oficjalnego.

 • 2008-03-10 Aktualności
  Aktualności

  Emocje w Krynicy

  Tym razem wyjazdowe posiedzenie Rady Głównej PKPP Lewiatan, które odbyło się w dniach 7-9 marca br. w Krynicy, miało w programie element sportowej rywalizacji. Na zboczach Jaworzyny Krynickiej prawie 30 zawodników uczestniczyło w I Konkursie Narciarskim o Puchar PKPP Lewiatan.

 • 2008-03-10 Aktualności
  Aktualności

  Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+

  PKPP Lewiatan z dużą satysfakcja przyjęła przekazany partnerom społecznym przez rząd do konsultacji projekt programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 plus”. Projekt stanowić będzie podstawę do negocjacji nad wypracowaniem rozwiązań systemowych w zakresie aktywizacji zawodowej osób po 50. roku życia, w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 • 2008-03-10 Aktualności
  Aktualności

  Europejczycy popierają europejską politykę regionalną

  Obywatele Unii Europejskiej w zdecydowanej większości dostrzegają korzystne skutki polityki regionalnej, na którą przeznacza się ponad jedną trzecią budżetu Unii. Chcieliby widzieć ambitniejsze działania, ukierunkowane na zwalczanie globalnego ocieplenia i na problemy związane z globalizacją oraz zmianami demograficznymi.

 • 2008-03-10 Aktualności
  Aktualności

  Jak zapewnić przejrzystość lobbingu w instytucjach europejskich

  Parlament Europejski przygotowuje się właśnie do opracowania opinii na temat powszechnie znanego i od dłuższego czasu dyskutowanego w różnorakich gremiach, projektu uregulowania zasad działalności organizacji o charakterze lobbingowym, którego autorem jest Siim Kallas, komisarz ds. administracji, audytu i zwalczania nadużyć finansowych. Intencją tej inicjatywy jest sformalizowanie i uregulowanie zasad funkcjonowania reprezentantów interesów różnych grup w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim.

 • 2008-03-06 Aktualności
  Aktualności

  Lewiatan o zmianach w Ordynacji podatkowej

  PKPP Lewiatan z dużą satysfakcją przyjmuje zapowiedź wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda o wprowadzeniu zmiany do Ordynacji podatkowej w zakresie niewykonalności decyzji podatkowych I instancji. Postulat ten od kilku lat należy do kanonu Konfederacji. Ta kwestia jest stale obecna w Czarnej Liście Barier, a ostatnio także w Almanachu Podatkowym 2007 przygotowanym przez Radę Podatkową.

 • 2008-03-06 Aktualności
  Aktualności

  Opinia PKPP Lewiatan do projektu dyrektywy Rady UE

  Projekt dyrektywy Rady Unii Europejskiej przewiduje wprowadzenie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz wspólny zbiór praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim.

 • 2008-03-06 Aktualności
  Aktualności

  Opinia PKPP Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie ocenia dążenia rządu do stworzenia warunków mających sprzyjać łączeniu pracy zawodowej i życia rodzinnego, a także usunąć niektóre bariery dotyczące zatrudnienia kobiet. Za niezbędne uważamy wprowadzenie rozwiązań eliminujących przeszkody przeciwdziałające podjęciu decyzji o posiadaniu dzieci. Zgadzamy się również, iż jednym z priorytetów polityki prorodzinnej powinno być przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom procesów demograficznych, z którymi mamy do czynienia, i których efekty negatywnie wpłyną na koszty pracy, budżet państwa, a przez to na rozwój gospodarczy kraju.

 • 2008-03-06 Aktualności
  Aktualności

  Polski biznes na rzecz środowiska

  6 marca 2008 r. w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom krajowej edycji oraz polskim kandydatom do Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska. PKPP Lewiatan po raz kolejny była patronem tego konkursu.