Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2008

 • 2008-02-11 Aktualności
  Aktualności

  EKES walczy ze stereotypami na temat płci w mediach, edukacji i życiu rodzinnym

  Podczas nieformalnego posiedzenia ministrów zorganizowanego przez prezydencję słoweńską 31 stycznia w Brdo w Słowenii Brenda King, przewodnicząca Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego, przedstawiła ministrom ds. równości płci zalecenia EKES-u dotyczące walki ze stereotypami na temat płci.

 • 2008-02-11 Aktualności
  Aktualności

  Po zgromadzeniu EKES

  W załączeniu prezentujemy zestawienie przyjętych opinii po styczniowym posiedzeniu EKES.

 • 2008-02-06 Aktualności
  Aktualności

  Komisja Europejska niweluje luki w przepisach dotyczących równości w dziedzinie zatrudnienia

  Komisja przesłała 11 państwom członkowskim opinie w sprawie pełnego wdrożenia przepisów UE zakazujących dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy ze względu na religię lub przekonania, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Otrzymały je Czechy, Estonia, Irlandia, Grecja, Francja, Włochy, Węgry, Malta, Holandia, Finlandia i Szwecja, na odpowiedź mają dwa miesiące. Jeśli jej nie udzielą, Komisja może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 • 2008-02-06 Aktualności
  Aktualności

  Sprawozdanie i analiza finansowa – seminarium

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu sprawozdania finansowego i jego analizy. W dzisiejszych czasach bardzo często podejmujmy decyzje o współpracy lub jej braku z innym podmiotem na podstawie oceny jego sprawozdania finansowego. Analizy finansowe zajmują się badaniem stanu i rozwoju szeroko rozumianych finansów firmy.

 • 2008-02-05 Aktualności
  Aktualności

  Lewiatan zaapelował do Marszałka Sejmu w sprawie Komisji Gospodarki

  PKPP Lewiatan przesłała na ręce Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejm list wyrażający protest przeciwko decyzji pana Wojciecha Jasińskiego - Przewodniczącego Komisji Gospodarki uniemożliwiającej uczestniczenie przedstawicieli organizacji społecznych, w tym organizacji pracodawców, w posiedzeniach Komisji Gospodarki bieżącej kadencji.

 • 2008-02-05 Aktualności
  Aktualności

  Opodatkowanie szkoleń szkodzi rynkowi pracy

  Interpretacje podatkowe, których konsekwencją jest opodatkowanie wartości szkoleń organizowanych przez ośrodki nieposiadające akredytacji oświatowej powodują, że zamiast likwidować bariery zniechęcające do inwestowania w szkolenia pracowników tworzy się mechanizmy, które odstraszają od podejmowania działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zarówno w perspektywie uczestnika procesu kształcenia, jak i organizatora tego kształcenia.

 • 2008-02-05 Aktualności
  Aktualności

  EUROPEJSKA DEBATA NAD ZMIANAMI BUDŻETU UE

  Prezentowane poniżej stanowisko PKPP Lewiatan jest pierwszą odpowiedzią Konfederacji na inicjatywy konsultacyjne podejmowane w sprawie reformy budżetowego systemu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską, rząd polski i BUSINESSEUROPE.

 • 2008-02-05 Aktualności
  Aktualności

  Propozycje zmiany Dyrektywy 112

  W załączeniu prezentujemy propozycje zmiany Dyrektywy 112 oraz projekt opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Celem przekazania Państwu tego projektu nowelizacji dyrektywy jest ewentualne zebranie Państwa opinii i przekazanie naszym przedstawicielom w EKES.

 • 2008-02-05 Aktualności
  Aktualności

  Indeks biznesu PKPP Lewiatan - styczeń 2008

  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w styczniu stracił w notowaniu kwartalnym 9 punktów. Wysoka dynamika wzrostu osiągnięta w ostatnich kwartałach ub. roku nie będzie jednak możliwa do utrzymania w najbliższym czasie. Dodatkowo napięcia na zagranicznych rynkach finansowych podnoszą ryzyko inwestycyjne i grożą spadkiem popytu zagranicznego.

 • 2008-02-04 Aktualności
  Aktualności

  Propozycje zmian zasad ustalania i przyznawania urlopów wypoczynkowych

  Związki zawodowe uważają, że postulaty PKPP Lewiatan dotyczące zmiany zasad ustalania urlopów wypoczynkowych oraz likwidacji urlopów na żądanie godzą w prawa pracownika. Wydaje się natomiast, że to właśnie aktualnie obowiązujące regulacje stwarzają podstawy do nierównego traktowania pracowników, a niektóre z nich godzą w prawa pracodawcy.