Partnerstwo prywatno-społeczne korzyścią dla firm

22 stycznia 2008 roku (w godzinach 10:00 – 13:00) w Centrum Zielna w Warszawie odbędzie się debata dla biznesu „Partnerstwo prywatno-społeczne na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności firmy”.

Organizatorami spotkania jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce oraz Fundacja SYNAPSIS. Jest to wyjątkowa okazja do zapoznania się z korzyściami dla biznesu wynikającymi z realizacji projektów w ramach partnerstwa prywatno-społecznego oraz z zasadami finansowania projektów w oparciu o formułę partnerstwa z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Wśród uczestników debaty znajdą się, przedstawiciele organizacji biznesowych, eksperci i autorytety biznesu, doświadczeni praktycy CSR, a także organizacje pozarządowe. W panelu dyskusyjnym wezmą udział przedstawiciele tak znanych i doświadczonych organizacji jak CSR Europe, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Business Centre Club i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji na temat debaty i możliwości udziału:
http://www.undp.org.pl/