Projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z projektem i przesyłanie uwag do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych.

Konsultowany projekt wprowadza zmiany między innymi w zasadach nakładania sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy uprawniając GIODO m.in. do nakładania kar pieniężnych. Projekt zawiera też inne zmiany, które w większości można opisać jako umacniające rolę i pozycję GIODO.

Serdecznie prosimy o lekturę propozycji i nadsyłanie opinii do Magdaleny Garbacz, mgarbacz@pkpplewiatan.pl, do 18 stycznia 2008 r.

Projekt zmiany ustawy
Uzasadnienie