Przedstawiciel PKPP Lewiatan w Public-Private Partnership Task Force BUSINESSEUROPE

Irena Herbst, doradca zarządu PKPP Lewiatan została oficjalnym przedstawicielem Konfederacji w nowo utworzonej PPP Task Force BUSINESSEUROPE. Ta szczególna grupa została utworzona w grudniu 2007 roku w celu identyfikowania najważniejszych zagadnień i przygotowania stanowisk BUSINESSEUROPE do propozycji legislacyjnych w szeroko pojętym obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.

Irena Herbst jest pierwszym i obecnie jedynym przedstawicielem konfederacji nowych państw członkowskich należących do BUSINESSEUROPE w PPP Task Force.

W pierwszej kolejności grupa będzie dyskutować o zyskach jakie niesie PPP, znaczeniu PPP dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jak usprawnić działanie partnerstwa. Członkowie grupy będą również wskazywać na te obszary, pokrewne PPP, którymi powinny zająć się inne grupy robocze i komitety działające w ramach BUSINESSEUROPE. PPP Task Force będzie funkcjonować w ramach Internal Market Committee.

Irena Herbst odpowiada za powstające pod egidą PKPP Lewiatan Centrum PPP. Pracowała m.in. jako: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (2002-2005) gdzie odpowiadała za stworzenie infrastruktury finansowej obsługującej proces absorpcji środków z funduszy unijnych oraz politykę regionalną. Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1992-1996) odpowiedzialna była za reformę finansowania budownictwa. Była wiceprezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (1996-2002) oraz doradcą Zarządu Banku BISE SA (2006-2007).
Autorka rządowego programu „Kapitał dla przedsiębiorczych” (2002) stymulującego powstanie sieci lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz ustaw o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004), Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005). Współautorka ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych. Publikuje na temat budownictwa mieszkaniowego, kredytów kontraktowych i hipotecznych oraz programu reformy budownictwa mieszkaniowego.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!