Koniec prac nad ustawą o pozwach grupowych

15 grudnia br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która miała zająć się uchwałą Senatu w sprawie ustawy o dochodzeniu roszczeń postępowaniu grupowym (tzw. pozwy grupowe).

Uchwała Senatu proponuje bowiem, zgodnie z postulatami Lewiatana, poprawkę zawężającą zakres przedmiotowy ustawy do: roszczeń z tytułu ochrony konsumentów, roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych. Poprawka Senatu wyłączyła z postępowania grupowego roszczenia o ochronę dóbr osobistych;

Po długiej dyskusji nad zasadnością zawężenia zakresu przedmiotowego ustawy, Komisja postanowiła zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie poprawki Senatu.

Ostateczne głosowanie w tej sprawie na sesji plenarnej Sejmu odbędzie się 17 grudnia br.