Nowy Przewodniczący Forum Młodych

Na początku października br. w Jachrance k. Warszawy odbył się coroczny Konwent Forum Młodych Lewiatana. Jego uczestnicy zaplanowali pracę organizacji na ten rok akademicki i wybrali nowy zarząd. Przewodniczącym FM został Adam Organiszczak, student III roku prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dziś FM działa w 8 ośrodkach akademickich (Warszawa, Szczecin, Lublin, Toruń, Poznań, Łódź, Białystok, Katowice). Celem Forum jest wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, zarówno poprzez edukację, jak i podejmowane z partnerami projekty promocyjne.

Sztandarowym przedsięwzięciem FM jest od lat Akademia Przedsiębiorczości – cykle wykładów i warsztatów ukierunkowanych na prowadzenie działalności gospodarczej i wzmacnianie talentów menedżerskich.

Od ubiegłego roku FM jest aktywnym współorganizatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. W tegorocznej edycji Forum podjęło się samodzielnej koordynacji ŚTP i należy do jej Komitetu Koordynacyjnego - wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacją FOR i Polską Przedsiębiorczą.

Z tego powodu dyskusję w Jachrance  zdominowała tematyka ŚTP. Do rozpoczęcia drugiej edycji (16 listopada br.) zostało już bowiem kilka tygodni.

Uczestnicy Konwentu spotkali się też z Lechem Pilawskim, Dyrektorem Generalnym PKPP Lewiatan i dyskutowali o obecnych zadaniach i wizerunku Konfederacji.

Obok Adama Organiszczaka w skład nowego zarządu FM weszły jeszcze Elżbieta Fijołek z UMCS oraz Dorota Seweryn z Uniwersytetu Śląskiego.Adam Organiszczak, przewodniczący Forum Młodych Lewiatana