Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2009

 • 2009-10-19 Aktualności
  Aktualności

  Tysiące kandydatów na Targach Pracy Keep Poland Working

  Ponad 3000 zwiedzających i 1400 ofert zaprezentowanych przez 30 pracodawców – to wynik targów pracy Keep Poland Working, które odbyły się 8 października w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

 • 2009-10-19 Aktualności
  Aktualności

  Opinia PKPP Lewiatan do ustawy Prawo zamówień publicznych

  Cel ustawy: wprowadzenie przepisów, które mają zapewnić uwzględnienie przez system zamówień publicznych wyzwań związanych z aktualną sytuacją gospodarczą, takich jak m.in: uregulowania dotyczące zwiększenia płynności finansowej wykonawców w wyniku wcześniejszego zwalniania wadiów, zniesienia konieczności zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji, zapewnienia dopuszczalności zaliczkowania przez zamawiających realizacji zamówień publicznych oraz dopuszczenia możliwości uwzględnienia przy opisie przedmiotu zamówienia względów społecznych dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych w celu przygotowania zawodowego i niepełnosprawnych.

 • 2009-10-15 Aktualności
  Aktualności

  Praca na czysto

  Akcja „Praca na czysto”, przeprowadzana przez Ministerstwo Środowiska, jest skierowana do wszystkich firm i urzędów.

 • 2009-10-15 Aktualności
  Aktualności

  Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

  Obchodzimy w tym roku rocznicę związaną z początkiem zmian ustrojowych w Polsce, dwudziestoleciem nowego, demokratycznego ładu, rozwojem gospodarki wolnorynkowej. Z tej okazji odbywają się dyskusje dotyczące tego, co w trakcie tych dwudziestu lat wydarzyło się w gospodarce. Jak zmieniało się oblicze polskich przedsiębiorstw i świadomość kadry kierowniczej, w jakim stopniu udało się przejść od popularnego dwadzieścia lat temu stereotypu biznesu kierującego się niemal wyłącznie „prawami dżungli” do bardziej cywilizowanej, dojrzałej postaci biznesu etycznego i odpowiedzialnego - wobec społeczeństwa i pracowników, akcjonariuszy i klientów, środowiska przyrodniczego i partnerów biznesowych.

 • 2009-10-15 Aktualności
  Aktualności

  Zgłoś Dobre Praktyki CSR Twojej Firmy!

  Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach to projekt Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i firmy doradczej Deloitte. Jego celem jest aktywne wpływanie na rozwój CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w Polsce.

 • 2009-10-15 Aktualności
  Aktualności

  Wniosek o płatność raz na 3 m-ce we wszystkich programach operacyjnych to zbyt często

  Konsultowany obecnie Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek w ramach programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność, zakłada m.in. wprowadzenie jednakowej dla wszystkich programów operacyjnych, trzymiesięcznej minimalnej częstotliwości składania wniosków o płatność przez beneficjentów pomocy.

 • 2009-10-15 Aktualności
  Aktualności

  KONKURS „INNOWATOR MAZOWSZA” – II EDYCJA

  Już po raz drugi można ubiegać się o tytuł „Innowatora Mazowsza” – jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim.

 • 2009-10-13 Aktualności
  Aktualności

  Konferencja: Wiarygodność i użyteczność informacji finansowych – rzeczywistość a oczekiwania

  Dostęp do wiarygodnych informacji finansowych i umiejętność ich interpretacji ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji biznesowych. Dlatego dobra współpraca z biegłymi rewidentami może być dla jednostki szansą na zbudowanie przewagi konkurencyjnej lub efektywniejsze radzenie sobie w sytuacjach szczególnych.

 • 2009-10-12 Aktualności
  Aktualności

  Możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w różnych sektorach - aspekty prawne i finansowe. Doświadczenia z realizacji projektów publiczno-prywatnych w Polsce

  Investment Support serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w różnych sektorach - aspekty prawne i finansowe. Doświadczenia z realizacji projektów publiczno-prywatnych w Polsce” odbędzie się 15 października 2009 r. w godz. 10:00 – 14:00 w Warszawie podczas Targów INFRASTRUKTURA w Centrum Targowo Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c (sala seminaryjna A).

 • 2009-10-12 Aktualności
  Aktualności

  Wdrażanie przepisów UE

  Komisja Europejska podjęła działania celem zagwarantowania, że Belgia, Grecja, Irlandia, Włochy i Polska wdrożą uzgodnione prawodawstwo w dziedzinie rynku wewnętrznego. Komisja skieruje sprawy Belgii, Grecji i Włoch do Trybunału Sprawiedliwości WE w związku z niewdrożeniem przez nie dyrektywy w sprawie upraszczania wymogów sprawozdawczych w odniesieniu do łączenia się i podziału spółek.