Emeryci bez ochrony przed zwolnieniem

Sejm odrzucił propozycję, w której pracodawca nie mógłby wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który uzyskał uprawnienia emerytalne. Lewiatan popiera stanowisko Sejmu.

Możliwość przejścia na emeryturę to prawo a nie obowiązek. Pracownik zatem może ale nie musi od razu odchodzić z pracy. Pracodawca natomiast również nie jest ograniczony nakazem zatrudniania osoby, która nabywa prawo do emerytury. Może on realizować własną politykę zatrudnienia. Takie rozwiązanie wprowadza elastyczność i pozwala indywidualnie układać relacje pracownika z pracodawcą, w zależności od doświadczenia pracownika i potrzeb pracodawcy.

W konsekwencji szczególną ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę. mają jedynie pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
3 grudnia 2009 roku