Koniec projektu: Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego PO KL 5.5.1 „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”, która odbędzie się w dniu 9 grudnia br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty realizowanego w latach 2008-2009 przedsięwzięcia badawczo-diagnostycznego dotyczącego dialogu społecznego, złożonego z trzech komponentów:

• przeprowadzenie analizy stanu dialog społecznego oraz opracowanie rekomendacji strategicznych dla jego rozwoju

• opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego

• stworzenie koncepcji wsparcia instytucjonalnego uczestników dialogu społecznego

Na konferencji wystąpią: reprezentanci Beneficjenta, przedstawiciele firmy ewaluacyjnej, naukowcy biorący udział w pracach Panelu Ekspertów – gremium złożonego z 7 przedstawicieli partnerów społecznych reprezentujących największe centrale pracodawców i związków zawodowych oraz ekspertów w dziedzinie dialogu społecznego. Swoje dokonania zaprezentują również eksperci Instytutu Spraw Publicznych oraz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” (instytucji realizujących w projekcie odpowiednio Zadanie 4 i Zadanie 5 ).

Konferencja będzie się składać z części prezentacji oraz dyskusyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia br. (poniedziałek) na adres elektroniczny: Zuzanna.Sentkowska@mpips.gov.pl ew. Gracja.Pyrzynska@mpips.gov.pl lub faksem 022 661 16 29.

Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji na: http://www.dialog.gov.pl/node/339