Warsztaty: Euro dla przedsiębiorców, Olsztyn

Fundusze unijne wspierają rozwój firm. Jednak różnorodność programów, wymagań i zobowiązań wynikających z pozyskania środków publicznych może zniechęcać do ubiegania się o dotację. Wielu firmom trudno jest znaleźć najlepszy dla siebie rodzaj wsparcia.

Czerpiąc z doświadczeń projektu „Mapa przedsiębiorcy 2007-2013”, w trakcie którego przeszkoliliśmy ponad 700 małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski, PKPP Lewiatan na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przygotowała dla Państwa nową, ogólnopolską ofertę. Zbudowaliśmy ją w oparciu o sugestie i pomysły samych przedsiębiorców, którzy wzięli udział w pierwszej edycji szkoleń i z myślą o tych firmach, które nie mają zbyt dużych doświadczeń w pozyskiwaniu dotacji.

I dzień, 10 grudnia 2009 r., Konferencja

10:00-12:30 Wykłady wprowadzające
• Definicja małego i średniego przedsiębiorcy – badanie statusu firmy
• Przegląd najważniejszych źródeł finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw: Mapa przedsiębiorcy 2007-2013
• Podstawowe zagadnienie związane z pomocą publiczną
• Kwalifikowalność wydatków w programach operacyjnych
• Pakiet antykryzysowy MRR oraz źródła informacji o funduszach

13:30 – 17:00 Warsztaty (prowadzone równolegle)
Podczas warsztatów omówione zostaną najważniejsze zasady ubiegania się o dotację, charakterystyczne dla danego rodzaju wsparcia, m.in.: procedury konkursowe, kryteria wyboru projektów, podstawowe elementy dokumentacji aplikacyjnej, najczęściej popełniane błędy, najważniejsze zapisy umowy o dofinansowanie projektu, główne zasady rozliczania projektów.
Grupy warsztatowe: 20-30 osób

Warsztat A: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców (RPO)
Prowadzący: Jan Wierzbicki – Corporate Business Consultants
Uczestnicy: Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, mają małą wiedzę i doświadczenie nt. pozyskiwania środków unijnych, chcieliby pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje o wartości do ok. 1 mln PLN

Warsztat B: Dotacja na inwestycje dla małych i średnich firm (RPO)
Prowadzący: Marcin Pergoł – Główny Specjalista, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Uczestnicy: Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 10 pracowników, mają już wiedzę i pewne doświadczenia nt. pozyskiwania środków z UE, chcieliby pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty inwestycyjne o wartości od ok. 1 mln do ok. 8 mln

Warsztat C: Dotacja na projekty związane z ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii
Prowadząca: Magdalena Jabłońska – Menedżer, Deloitte
Uczestnicy: Przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami mającymi pozytywny wpływ na ochroną środowiska oraz pozyskiwaniem środków związanych z odnawialnymi źródłami energii (np. biogazownie i farmy wiatrowe) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Warsztat D: Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach
Prowadząca: Agata Kurcewicz – Senior consultant, Deloitte
Uczestnicy: Przedsiębiorcy, którzy chcieliby pozyskać środki na przedsięwzięcia wysoko innowacyjne, w tym projekty zakładające przeprowadzenie dwóch faz: badawczej i wdrożeniowej, o wartości większej niż 8 mln PLN, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Formularz zgłoszeniowy - konferencja

Jeśli nie wiesz, który warsztat jest dla Ciebie, zadzwoń: 22 565 20 78.

II dzień, 11 grudnia 2009 r., Konsultacje indywidualne

Konsultacje to możliwość bezpośredniej, indywidualnej, półgodzinnej rozmowy z doświadczonym ekspertem na temat Państwa pomysłu czy projektu. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na konsultacje jest wskazanie tematu rozmowy lub ewentualnych pytań w formularzu zgłoszeniowym.
Liczba miejsc na konsultacje jest ograniczona.

Temat A: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców (RPO)
Temat B: Dotacja na inwestycje dla małych i średnich firm (RPO)
Temat C: Dotacja na projekty związane z ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii
Temat D: Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach

Formularz zgłoszeniowy - konsultacje

Zapisy na I i II dzień spotkania prowadzone są odrębnie! Konferencja i konsultacje bezpłatne

Kontakt: Małgorzata Lelińska | e-mail: mlelinska@pkpplewiatan.pl, tel. (22) 565 20 78
Departament Funduszy Strukturalnych PKPP Lewiatan
Pomożemy Ci podjąć decyzję.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013