Konferencja: Czas na kobiety

Sukces biznesowy i społeczny jest niemożliwy bez równości szans w dostępie do rynku pracy. Sytuacja, w której zaledwie 46,6% ko­biet jest aktywna zawodowo, a 42,9% utrzymuje zatrudnienie, negatywnie wpływa na dobrobyt społeczeństwa: pracodawcy mają mniejszy dostęp do talentów – eksperci wskazują, że zatrudnianie kobiet na stanowiskach decyzyjnych przyczynia się bezpośrednio do umocnienia pozycji firmy na rynku i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Zapraszamy na spotkanie 7 grudnia br.

Idea debaty, która ma na celu promocję skutecznych instrumentów wsparcia oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet wynika z oceny sytuacji tej grupy osób na rynku pracy. Pragniemy upowszechniać dobre praktyki polskie i zagraniczne oraz podnosić poziom wiedzy na temat wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i gospodarczym. Otwieramy tym samym forum współdziałania środowisk kobiecych w ramach życia zawodowego, rodzinnego, kulturalnego i politycznego.

O kluczowych wyzwaniach w kontekście aktualnej diagnozy społecznej i sytuacji na rynku pracy będziemy rozmawiać podczas sesji panelowych. W dalszej części dnia zaplanowaliśmy fakultatywne warsztaty poświęcone praktycznym aspektom życia zawodowego, podnoszeniu kompetencji, a także formom pobudzania aktywności zawodowej.

Program:
9.00-9.30 Rejestracja
9.30-10.00
Otwarcie i wprowadzenie: Kobiety na rynku pracy i w życiu publicznym
Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan
Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej

10.00-11.00 Panel otwierający: Pracujące kobiety szanse i bariery
elastyczne formy zatrudnienia, ułatwienia w infrastrukturze – dobre praktyki
Prowadząca: Anna Kornacka
Uczestniczki: Ewa de La Torre, Elżbieta Masojć, Agnieszka Nordbo,
Sonia Wędrychowicz Horbatowska

11.00-11.45 Panel: „50 ” szanse i bariery
przyczyny i koszty przedwczesnej dezaktywizacji, zmiany legislacyjne i zachęty dla pracodawców, własna działalność gospodarcza
Prowadząca: Katarzyna Nakielska Pawluk
Uczestniczki: Barbara Stawarz, Elżbieta Rink,
Jolanta Bogutyn-Przybyszewska

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.45 Panel: Partnerstwo w rodzinie i wartość pracy domowej - analiza ekonomiczna i społeczna
dobre praktyki i systemy wsparcia
Prowadząca: Grażyna Zaremba Szuba
Uczestniczki: Anna Nowak, Marzena Łukomska

12.45-13.45 Panel zamykający: Równe szanse a wzrost zatrudnienia nowe rozwiązania systemowe i rekomendacje
Prowadzące: Anna Kornacka, Barbara Milewska
Uczestniczki: Danuta Piasecka-Bursiak, Sylwia Olszewska, Katarzyna Brzychcy

13.45-14.00 Podsumowanie

14.00-15.00 Lunch

15.00 Warsztaty do wyboru

Od dzisiaj jestem asertywna – moje terytorium psychologiczne
prowadząca: Izabella Orzechowska
Korzyści płynące z warsztatu to umiejętności obrony własnych przekonań, bycia stanowczą, prowadzenia trudnych rozmów, asertywnego odmawiania, wyrażania i przyjmowania krytyki, zwiększenia poczucia własnej wartości, a także zwiększenia pewności siebie. Zajęcia odbywać się będą z elementami treningu interpersonalnego.

To jest możliwe – tego chcę
prowadząca: Barbara Stawarz
Na warsztacie antystresowym uczestniczki odkryją, jak sobie poradzić z tymi głosami blokującym wiarę w siebie i jak rozwinąć skrzydła marzeń pozwalając sobie na lot w stronę realizacji planów. Poznają metody opanowywania lęku przed zmianą, opracowania celów życiowych, ich realizacji i pokonywania przeszkód, szczególnie tych wewnętrznych.

Kreowanie wizerunku kobiety
prowadząca: Sylwia Majewska
Poznaj siebie jako pierwszy krok w kreacji wizerunku. Trening samooceny. Twoje mocne i słabe strony. Poczucie własnej skuteczności. Twój wygląd. Savoir vivre stroju, czyli jak ubrać się adekwatnie do okoliczności? Kod ubioru: formalny, koordynowany, swobodny. Współczesny dress – coude.Twoje zachowanie, a wizerunek. Zachowanie i maniery – zasady postępowania w sferze prywatnej i zawodowej. Gesty i postawy niewłaściwe i pożądane. Etykieta biznesowa.

UDZIAŁ BEZPŁATNY, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
karta zgłoszeniowa

Prosimy o potwierdzenie udziału do 5 grudnia2009 r.
agorecka@pkpplewiatan.pl, tel. (22) 565 18 00