Konferencja "Edukacja pozaformalna a rynek pracy"

Czy zajęcia po szkole mogą się przydać? Czy koło zainteresowań może okazać się kołem ratunkowym? Na rynku pracy – tak!

10 grudnia Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” organizuje konferencję o roli edukacji pozaformalnej w kształtowaniu kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Zostaną poruszone tematy dotyczące istoty kształcenia pozaformalnego i kompetencji zdobytych w jej ramach oraz możliwości ich dokumentowania.

Z raportów różnych instytucji – m.in. UNDP i kancelarii premiera RP – wynika, że wspieranie kompetencji w polskim systemie edukacji przebiega zbyt wolno, by sprostać wymaganiom pracodawców. Co gorsza, w międzynarodowych badaniach efektywności edukacji polscy uczniowie wypadają najsłabiej akurat w tych dziedzinach, których znaczenie w kolejnych dziesięcioleciach będzie rosło najszybciej - naukach przyrodniczych i matematyce. Problem z dostosowaniem profilu działania szkół do wymagań pracodawców mają też inne kraje - m.in. dlatego liczba bezrobotnych obywateli Unii Europejskiej w wieku 15 - 24 lata wzrosła w ostatnich miesiącach do rekordowych pięciu milionów.

W związku z tymi niepokojącymi danymi, konferencja "Edukacja pozaformalna a rynek pracy" będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie edukacja pozaformalna może uzupełniać tę prowadzoną tradycyjnymi metodami i czy kwalifikacje, których zdobycie umożliwia, są pożądane przez pracodawców. Uczestnicy konferencji będą się również zastanawiać, czy istnieje potrzeba dokumentowania i potwierdzania kompetencji nabytych w procesie edukacji pozaformalnej.

Konferencję otworzy sesja ogólna dotycząca edukacji pozaformalnej i formalnej, tego jakich dostarczają umiejętności, w jaki sposób odpowiadają one na potrzeby pracodawców i rynku pracy oraz kryteriów jakie powinna spełniać młodzież ubiegająca się dzisiaj o zatrudnienie. Następnie odbędą się panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów i praktyków na temat:

• kompetencji zdobytych w trakcie edukacji pozaformalnej, szczególnie cenionych na rynku
pracy,
• roli edukacji pozaformalnej w wyrównywaniu szans rozwoju młodzieży,
• zwiększania szans na rynku pracy dzięki łączeniu dwóch rodzajów edukacji,
• potwierdzania i uznawania kompetencji,
• współpracy między organizatorami edukacji pozaformalnej a organizacjami
rynku pracy.

Wśród zaproszonych gości będą m.in. pracodawcy, samorządowcy, eksperci w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej oraz młodzi praktycy. Konferencja zaplanowana jest na 150 osób.

Panele dyskusyjne:
1. Kompetencje a oczekiwania. Efekty edukacji pozaformalnej cenione przez pracodawców
2. Nauka poza szkołą – szansa na rozwój bez barier
3. Formalna i pozaformalna. Dialog i uzupełnianie się dwóch dróg edukacji
4. Dowód na wiedzę. Walidacja i uznawalność kompetencji na rynku pracy
5. Platforma wymiany informacji. Porozumienie między organizatorami edukacji
pozaformalnej a organizacjami rynku pracy

Informacje dodatkowe:
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa (woj. mazowieckie)
Konferencja jest bezpłatna.
Organizator: Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, konferencja_mwd@frse.org.pl, tel. 022 46 31 172
Organizacja organizująca: Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Termin: 10 grudnia 2009 r. w godzinach 10.00 – 16.30.
Typ wydarzenia: konferencja
Zapraszamy: pracodawców, samorządowców, ekspertów w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej, młodzież, osoby pracujące z młodzieżą.
Bezpośredni link do strony: http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/21/?idn=451&p=1

Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy i opisami paneli dyskusyjnych. Informacje na temat konferencji oraz przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod adresem konferencja_mwd@frse.org.pl oraz na stronie internetowej www.mlodziez.org.pl. Liczba miejsc ograniczona – zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.