Partnerstwo na rzecz organizacji i promocji Prezydencji Polski w UE w 2011 r.

Pełnomocnik Rządu ds. przygotowań do Prezydencji Polski w UE skierował list otwarty do przedstawicieli przedsiębiorców – zaproszenie do współpracy w organizacji i promocji Prezydencji Polski w UE na zasadach partnerstwa.

Opierając się na doświadczeniach innych państw sprawujących przewodnictwo w UE, program przygotowań do polskiej Prezydencji w 2011 r. przewiduje zawarcie umów z partnerami, którzy będą mogli korzystać z określonych przywilejów promocyjnych w zamian za zaangażowanie w organizację i promocję Prezydencji w postaci towarów lub usług.

Firmy zainteresowane partnerstwem mogą zgłaszać swoje propozycje na adres partnerstwo@prezydencjaue.gov.pl do 15 stycznia 2010 r. Więcej informacji na stronie www.prezydencjaue.gov.pl/partnerstwo-z-biznesem .

List Min. Dowgielewicza