Przywódcy Unii Europejskiej wybrani

Traktat Lizboński wchodzący w życie 1 grudnia br. przewiduje utworzenie dwóch wysokich stanowisk przywódców kierujących Unią. Wyboru osób na te stanowiska dokonali przywódcy 27 państw i rządów na specjalnym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli 19 listopada 2009.

Stałym przewodniczącym Rady UE (zwany również prezydentem Unii) został obecny premier Belgii Herman Van Rompuy, natomiast stanowisko wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej i obronnej (tzw. szefem unijnej dyplomacji) objęła Catherine Ashton z Wielkiej Brytanii, dotychczasowa komisarz ds. handlu.

W odpowiedzi na podjęte decyzje, BUSINESSEUROPE wyraziło oczekiwanie od nowych przywódców niezłomnego oddania dla zasad otwartego rynku i reform przyczyniających się do wzrostu i zatrudnienia w Europie. Odnosząc się do zmian zachodzących w Unii Europejskiej (nowo wybrani przywódcy Unii, wchodzący w życie traktat reformujący oraz wyłoniony w najbliższym czasie nowy skład Komisji Europejskiej), prezydent BUSINESSEUROPE Jürgen R. Thumann podkreślił potrzebę skoncentrowania się na naprawie gospodarki. Oświadczył on, że w centrum swojej agendy politycznej Europa musi umieścić przedsiębiorstwa, ponieważ „(…) naprawa gospodarcza nie nastąpi bez przedsiębiorstw odnoszących sukcesy.”