Duże zmiany w PO KL

Od 1 stycznia 2011 r. wszystkich beneficjentów PO KL obowiązywać będą nowe zasady.

W przypadku podmiotów już realizujących projekty najważniejsze są zmiany wprowadzone do:


- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

- Zasad finansowania PO KL

- Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą PO KL

 

Podmioty zainteresowane pozyskaniem środków czeka jeszcze więcej zmian:

- Nowy wzór wniosku o dofinansowanie projekty w ramach PO KL

- Generator wniosków aplikacyjnych PO KL wersja 6.4

- Nowe zasady dokonywania wyboru projektów

W związku z powyższymi zmianami przebudowie ulegnie również dokumentacja konkursowa przygotowywana do poszczególnych priorytetów oraz zasady realizacji projektów np. projektów szkoleniowych w działaniu 2.1.1 PO KL wdrażanym przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o zmianach w dokumentach oraz ich konsekwencjach dla pozyskania środków i realizacji projektów będziemy prezentować w kolejnych wydaniach newslettera PKPP Lewiatan.