Konsumpcja prywatna ciągnie wzrost gospodarczy

Sprzedaż detaliczna była we wrześniu br. o 8,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Wzrosła też o 1,2 proc. w porównaniu do sierpnia. Przybyło bezrobotnych - podał GUS.

„Konsumpcja prywatna jest teraz motorem napędowym wzrostu gospodarczego" - komentuje dr Jacek Adamski, dyrektor Departamentu Ekonomicznego PKPP Lewiatan.

We wrześniu sprzedaż detaliczna była wyższa od prognoz. Gospodarstwa domowe kupiły więcej samochodów, mebli, sprzętu RTV i AGD. Sprzedaż samochodów, spowodowana głównie zakupami aut z kratką, wzrosła o 21,2 proc., a mebli, sprzętu RTV i AGD o ponad 30 proc. „Wyższe zatrudnienie w firmach, przy umiarkowanych podwyżkach płac, skutkowało silnym wzrostem popytu konsumpcyjnego. W kolejnych miesiącach sprzedaż nadal będzie na dużym plusie, a konsumpcja wewnętrzna przyspieszy tempo wzrostu PKB w czwartym kwartale, do ok. 4 proc. Rośnie też prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych, być może jeszcze na październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej" - mówi Jacek Adamski.

We wrześniu dość nieoczekiwanie stopa bezrobocia osiągnęła 11,5 proc. wobec 11,4 w sierpniu br. „W ubiegłych latach we wrześniu i październiku, ze względu na prace sezonowe, m.in. w budownictwie i rolnictwie osób bez pracy raczej ubywało. Ten skok bezrobocia może być spowodowany czynnikami jednorazowymi, np. falą powracających z zagranicy i rejestrujących się w urzędach pracy" - dodaje Jacek Adamski.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan