Nowi Członkowie Lewiatana

W grudniu w poczet członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wstąpiły cztery nowe firmy.

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to pierwsza, największa niezależna (od banków, firm ubezpieczeniowych, i zagranicznych instytucji finansowych) oraz w 100% polska grupa finansowa. OPERA to także najbardziej innowacyjny podmiot na krajowym rynku finansowym. Towarzystwo zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi. Jest liderem w zakresie zarządzania funduszami o alternatywnej polityce inwestycyjnej. Nie kryje się za fasadami instytucji - firmuje swoje przedsięwzięcie własnymi nazwiskami i własnym kapitałem (100% akcji OPERA TFI należy do Kadry Zarządzającej, a wartość certyfikatów funduszu OPERA FIZ posiadanych przez Kadrę Zarządzającą przekracza 10 mln PLN).

Oferta Towarzystwa skierowana jest przede wszystkim do zamożnych osób fizycznych oraz instytucji, które poszukują alternatywy wobec istniejącego rynku zarządzania aktywami. Wykorzystując doświadczenie oraz prężność i swobodę działania niezależnego Towarzystwa OPERA TFI dostarcza unikalne, innowacyjne produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Specjalizuje się w tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej, funduszy dedykowanych wybranym Klientom oraz funduszy "celowych" - tworzonych w określonym, konkretnym celu i/lub dla przeprowadzenia określonych transakcji.
W działalności OPERA TFI najistotniejsze są wartościowe pomysły oraz odwaga i niezależność, konieczne do ich realizacji.


SkyCash Poland S.A.
działa od 2009 r. W tym samym roku firma uzyskała od Prezesa Narodowego Banku Polskiego zgodę na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych.
Spółka opracowała system SkyCash, który zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań z dziedziny technologii informatycznych. Jest to niezależny od operatorów telekomunikacyjnych system współdziałających ze sobą aplikacji, które dają możliwość dokonywania bezpiecznych przelewów w czasie rzeczywistym przez telefon komórkowy i Internet. Zapewnia prostotę i szybkość przelewów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Można go z powodzeniem stosować do rozliczeń pomiędzy znajomymi, zakupów internetowych oraz płatności w sklepach i wszelkiego rodzaju punktach usługowych. Połączenie prostoty systemu SkyCash i powszechności Internetu zapewnia niczym nieograniczone możliwości rozwoju nowych zastosowań.

 

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., największa spółka grupy REMONDIS w Polsce, to przedsiębiorstwo gospodarki odpadami, którego działalność stanowi odpowiedź na dwa istotne wyzwania naszych czasów: ochronę środowiska i źródeł surowców. W obu obszarach postęp jest możliwy pod warunkiem stosowania nowoczesnych, systemowych koncepcji gospodarczych bazujących na sprawdzonych rozwiązaniach indywidualnych.

Na tle branży, grupę REMONDIS wyróżnia rozbudowana sieć własnych sortowni odpadów opakowaniowych i komunalnych, instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także organizacje odzysku EKO-PUNKT S.A. oraz ELEKTRO-SYSTEM S.A.

Chcąc osiągać swe cele REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. oferuje szerokie spektrum różnorodnych usług dla mieszkańców, zarządców nieruchomości, przedsiębiorstw i samorządów. Wykorzystuje do tego sprawdzone technologie i dzięki temu przyczynia się do ochrony zasobów surowców naturalnych i zrównoważonego rozwoju, świadcząc usługi w zakresie zbiórki, transportu i sortowania wszelkiego rodzaju odpadów oraz oczyszczania ulic i dróg.

 

Infratel Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług przy budowie infrastruktury operatorów komunikacyjnych. Firma wykonała ponad 100 stacji bazowych telefonii komórkowej dla największych operatorów w naszym kraju. Zajmuje się zarówno stroną administracyjno-prawną, jak i zadaniami czysto technicznymi każdego projektu. Do obowiązków spółki należą prace projektowe, warsztatowe wykonanie konstrukcji, jej montaż, oraz budowa infrastruktury elektrycznej, montaż anten i okablowania wraz z niezbędnymi pomiarami.