Ocena 4 minus dla rządu

Za całokształt działalności w 2010 roku rządowi wystawiamy ocenę między trzy plus a cztery minus" - mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

„W tym roku wzrost gospodarczy osiągnie ok. 3,6-3,8 proc. Rząd zakładał w budżecie, że wyniesie 1,8 proc. Z szybszym tempem rozwoju powinny się wiązać wyższe przychody. Tymczasem tych dodatkowych pieniędzy jakoś nie widać. Wyższy wzrost PKB nie przekłada się na większe przychody. To prawdziwa zagadka finansowa. W przyszłym roku postaramy się ją rozwikłać" - dodaje Henryka Bochniarz.

Głównym motorem wzrostu była i jest konsumpcja indywidualna. Ale wzrost gospodarczy jest cały czas wspierany także przez wzrost zapasów. W pierwszej połowie roku firmy odbudowywały zapasy, które - ze względu na koszty i płynność - zostały przez nie istotnie zmniejszone w 2009 r. W drugiej połowie roku wzrost zapasów był efektem dynamizującej się sprzedaży. „To, czego na pewno zabrakło w 2010 r., to wzrostu inwestycji przedsiębiorstw. A eksport netto, mimo wysokiej dynamiki eksportu, nie przełożył się na wzrost PKB, bowiem istotnie przyspieszył import" - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan