Badanie dot. stopień wykorzystania innowacji marketingowych w promocji przedsiębiorstw

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety badającej stopień wykorzystania innowacji marketingowych w promocji przedsiębiorstw. Ankieta jest elementem przygotowywanej rozprawy doktorskiej, której autorka jest studentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz członkinią FM PKPP Lewiatan.

Prowadzone badanie ma na celu określenie stopnia wykorzystania innowacji marketingowych w promocji przedsiębiorstw.

W celu zaoszczędzenia Państwa czasu, kwestionariusz przygotowany został w formie internetowej:
https://ankiety.ucntn.umk.pl/index.php?sid=28421&lang=pl

Uczestnicy badania po opracowaniu zebranych danych otrzymają zbiorczy raport z przeprowadzonych analiz.

Autorka badań:

Natalia Przybylska
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
WNEiZ UMK Toruń